Megjelent a 2009–2012. évi érettségi eredményeinek vizsgatárgyankénti elemzése 10 vizsgatárgyból

A TÁMOP-3.1.8 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban" című kiemelt uniós projekt I. pillérének keretében folyó kutatások egyik célja az érettségi vizsgarendszer fejlesztése. A kutatások kapcsán egyrészt a jelenleg működő vizsgarendszerben keletkezett eredmények elemzésére, másrészt – részben az elemzések tapasztalatai alapján – a vizsgakövetelmények továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására nyílik lehetőség.

A 2009-2012. évi érettségi eredményeinek vizsgatárgyankénti elemzése során 10 vizsgatárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv, biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia) a rendelkezésre álló dokumentumok és adatok elemzése történt meg.

A cél egyrészt a vizsgaeredmények alakulásában közrejátszó okok keresése, azaz oksági összefüggések megállapítása, másrészt korrelációs kutatásként – adekvát statisztikai módszerekkel – a tíz vizsgatárgy írásbeli és szóbeli vizsgájának a vizsga statisztikai felületén rögzített eredményei, valamint a különböző változók közötti kapcsolatok megkeresése volt.

A kutatáshoz a fent felsorolt vizsgatárgyaknak a négy vizsgaidőszakhoz kapcsolódó kutatói adatbázisa szolgáltatta az adatokat. Az elemzések mellett a kutató egy összegző tanulmányt is készített, amelyben ismerteti a kutatás célját, tárgyát, részletesen bemutatja a megvalósított kutatási tevékenységeket, azok módszereit és a kutatás eredményeit.

Az egyes tárgyak elemzései és a kutatásról készült összegző tanulmány:

Nyomtatás