Az érettségi vizsgafeladatok elemzése - tanulmány

A TÁMOP-3.1.8 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban" című kiemelt uniós projekt I. pillérének keretében folyó kutatások egyik célja az érettségi vizsgarendszer fejlesztése. A kutatások kapcsán egyrészt a jelenleg működő vizsgarendszerben keletkezett eredmények elemzésére, másrészt – részben az elemzések tapasztalatai alapján – a vizsgakövetelmények továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására nyílik lehetőség.

A 2012. májusi érettségi írásbeli feladatlapok mérésmetodikai vizsgálata során 5 vizsgatárgy (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv és német nyelv) közép- és emelt szintű feladatlapjai mérésmetodikai megbízhatóságának és megfelelőségének, az egyes feladatok és feladattípusok „működésének" részletes elemzése történt meg.

A kétszintű érettségi rendszer 2005-ös bevezetése óta először volt mód az érettségi feladatsorok méréselméleti szempontból történő elemzésére. Miután állami vizsgáról van szó, azok a mérésmetodikai módszerek, amelyek pl. a kompetenciamérés feladatsorainak összeállításánál rendelkezésre állnak, ebben az esetben a feladatlapok elkészítésénél nem alkalmazhatóak:

  • a feladatok, feladatsorok előzetes kipróbálása nem lehetséges (az írásbeli feladatsorokat a 90/2010. (III. 26.) Korm. Rendelet 38. bekezdése alapján minősített, „korlátozott terjesztésű" iratként kell kezelni),
  • az utólagos mérésmetodikai statisztikai korrekció olyan időbeli eltolódást okozna, amely veszélyezteti a felsőfokú felvételi eljárás lebonyolítását.

A feladatsorok minőségét, egyenletes színvonalát a feladatkészítők tapasztalata és a nagyon szigorú jogszabályi környezet hivatott biztosítani. Jelen kutatás célja annak eldöntése volt, hogy vajon ezek az eszközök elegendőek-e a cél megvalósítása érdekében.

A kutatás során a kötelező vizsgatárgyak – a tanulmányaik befejezését követően, rendes érettségi vizsgán részt vevők által megírt – közép- és emelt szintű vizsgadolgozatai kerültek felhasználásra. A mintaválasztást követően az egyes tárgyak feladatlapjaihoz tartozó javítási-értékelési útmutatók által megengedett részletezettséggel elért pontszámok rögzítése, majd statisztikai feldolgozása alapozták meg a tárgyanként és szintenként elkészített elemzéseket.

Az elemzések mellett a kutató egy összegző tanulmányt is készített, amelyben ismerteti a kutatás célját, tárgyát, részletesen bemutatja a megvalósított kutatási tevékenységeket, azok módszereit és a kutatás eredményeit.

Az egyes tárgyak elemzései és a kutatásról készült összegző tanulmány az alábbi linkekről tölthető le:

Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi