Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása

A TÁMOP-3.1.8 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban" című kiemelt uniós projekt I. pillérének keretében folyó kutatások egyik célja az érettségi vizsgarendszer fejlesztése. A kutatások kapcsán egyrészt a jelenleg működő vizsgarendszerben keletkezett eredmények elemzésére, másrészt – részben az elemzések tapasztalatai alapján – a vizsgakövetelmények továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására nyílik lehetőség.

A közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása során 5 vizsgatárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv és német nyelv) vizsgatárgyanként a közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsga azonos vizsgázói populáción mért eredményeinek, a két vizsga feladatlapjainak és javítási-értékelési útmutatóinak összevetése, valamint a jogszabályi háttér ide vonatkozó rendelkezéseinek elemzése történt meg.

A kutatás keretében a kötelező vizsgatárgyak valamelyikéből emelt szintű vizsgára jelentkezett tanulók önkéntes alapon középszintű írásbeli próbavizsgán is részt vehettek. A próbavizsgák lebonyolítására az „éles" érettségi vizsgákkal azonos körülmények között, az „éles" érettségi vizsgák során felhasználttal azonos feltételek mellett készült középszintű írásbeli feladatlap felhasználásával került sor.

A vizsgatárgyi elemzések mellett a kutató egy vizsgatárgy független elemzést és egy kutatásjelentést is készített. Ez utóbbi dokumentumban a kutató ismerteti a kutatás célját, tárgyát, valamint részletesen bemutatja a megvalósított kutatási tevékenységeket, azok módszereit és a kutatás eredményeit.

Az egyes tárgyak elemzései és a kutatásról készült összegző tanulmány, valamint a kutatási jelentés:

Nyomtatás