Eredményesen lezárult a TÁMOP-3.1.8 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban elnevezésű kiemelt uniós projekt

A projekt az Oktatási Hivatal gondozásában valósult meg 2011. november 15. és 2015. november 30. között, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország kormánya társfinanszírozásával, összesen 3 546 000 000 forintból.

A projekt kiemelt eredménye a pedagógiai-szakmai ellenőrzési rendszer (tanfelügyelet), valamint a tanfelügyelethez kapcsolódó intézményi önértékelési rendszer kifejlesztése, a két rendszer standardjainak kialakítása, továbbá a köznevelési intézmények egységes külső ellenőrzésében közreműködő csaknem 5 ezer szakértő felkészítése feladataik ellátására. A projekt ezzel jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 2015 decemberében megkezdődhettek a tanfelügyeleti ellenőrzések az Oktatási Hivatal szervezésében.

A kétszintű érettségi rendszer működésére vonatkozó kutatások, köztük kiemelten a vizsgáztató tanárok körében végzett felmérés, valamint az Országos kompetenciamérési rendszer kiterjesztésére, az alkalmazott módszerek hatékonyságának növelésére irányuló módszertani és informatikai fejlesztések és a kapcsolódó továbbképzések hiánypótló módon járultak hozzá a hazai tanulói teljesítménymérési rendszer továbbfejlesztéséhez.
A projektben kialakításra került a Köznevelés Indikátor Menedzsment Rendszere (KIMER), amely a köznevelési alrendszerekben keletkező és ott elszigetelten tárolt elemi adatokat összekapcsolja és indikátorok, kimutatások formájában publikálhatóvá teszi, valamint lehetőséget biztosít a tervezést, fejlesztést támogató egyéni kimutatások készítésére is.

Megtörtént a Magyar Képesítési Keretrendszer köznevelési szintleírásainak kidolgozása, amely hozzájárult ahhoz, hogy a hazai képesítések az Európai Képesítési Keretrendszeren keresztül megfeleltethetők legyenek más tagállamokban megszerezhető képesítéseknek, az informális, nem-formális tanulási eredmények elismertethetőségének vizsgálata pedig ezzel összhangban támogatja a mobilitást és az egész életen át tartó tanulást.

A projekt zárásáról szóló sajtóközlemény (pdf) »

Nyomtatás