Einhorn Ágnes: A tanulási eredmények elismerése a közoktatásban

A TÁMOP-3.1.8 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban" című kiemelt uniós projekt V. pillérének keretében A tanulási eredmények elismerése a közoktatásban kutatás a nem formális, informális tanulási eredmények beszámíthatóságának, a validáció jelenlegi gyakorlatát és lehetőségeit elemzi.

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) közoktatásra érvényes 1–4. szintjének értelmezéséhez kapcsolódóan végeztünk egy helyzetfelmérést a közoktatásban jelenleg meglévő validációs gyakorlatokról és az ehhez kapcsolódó tanári attitűdökről. Arról gyűjtöttünk adatokat, hogy a különböző oktatási intézmények gyakorlatában milyen okból és módon jelennek meg tanulók a normál, szokásos idejű felvételi eljáráson kívül, és hogy ezekben a helyzetekben az iskola milyen dokumentumok és eljárásrend alapján dönt a tanuló felvételéről, besorolásáról. Arra kerestük tehát a választ, hogy milyen szabályokhoz igazodik, milyen puha gyakorlatokat alkalmaz az iskola, és arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyire tájékozott és elfogadó a validációval kapcsolatban az intézmény, illetve a tanárok. A kutatás során strukturált interjúkat készítettünk olyan vezető pozícióban lévő szakemberekkel, akik felelősek a tanulók átvételéért. Az összefoglaló alapján jó képet lehet alkotni a közoktatáson belüli véleményekről, a szokásos gyakorlatról és a szabályozási igényről is.

A tanulók mozgása egyrészt az egyre erősödő munkaerő-vándorlással magyarázható, de ennél jelentősebbnek látszik a tanulók „vándorlása" az oktatási rendszerben. A kialakuló pillanatkép alapján megfigyelhető, hogy az átjárhatóság kérdése a gyakorlatban komoly problémát jelent az oktatási rendszerben. A beszélgetések alapján úgy tűnik, hogy viszonylag problémátlanul alakul a szülők mobilitása miatt iskolát váltó tanulók helyzete, a külföldi tanulók átvétele és az intézményen belüli mozgás, de a megfelelő intézményt kereső vagy a problémás gyerek és család meglehetősen magára hagyott. Az elvi átjárhatóság ellenére ugyanis jelentős különbségek vannak az egyes intézmények között. Az interjúk alapján megállapíthatjuk, hogy interjúalanyainkban van nyitottság a tanulási eredmény alapú gondolkodásra, és ehhez szakértő segítséggel jól illeszthető az MKKR és a validáció szellemisége.

A kutatás teljes terjedelmében itt érhető el.

 

Nyomtatás