TÁMOP-3.1.8: Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

A projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal
A projekt megvalósítási ideje: 2011. november 15. – 2015. november 30.
A megvalósítás költsége: 3 546 000 000 Ft

projekt hirek

A projekt célja:

A közoktatási szolgáltatások szakmai elszámoltathatóságának biztosítása, a központi és helyi oktatásirányítás szereplői tevékenységének támogatása. Az országos mérések és vizsgák adataival, továbbá a helyi és országos minőségértékelési információkkal támogatott intézményi szervezeti tanulás, illetve az azon alapuló iskolafejlesztés támogatása, különös tekintettel az iskolafenntartók megalapozott információkkal történő tájékoztatására.

A projektben vállalt feladataink:

 • A tanulói teljesítménymérés rendszerének továbbfejlesztése a közoktatásban
  • A vizsgarendszer fejlesztése, az érettségi vizsgakövetelmények felülvizsgálata, a feladatállomány továbbfejlesztése.
  • A vizsgarendszer fejlesztéséhez kapcsolódó képzési programok fejlesztése, tréneri képzések megtartása.
  • A központi tanulói teljesítménymérések rendszerének továbbfejlesztése új képességterületek bevonásával, az elemzés szempontrendszerének kibővítésével, továbbá a mérés minőségbiztosítási eljárásainak fejlesztése.
  • A mérési eredmények helyi feldolgozását segítő képzési programok fejlesztése, szakemberek képzése.
  • A mérési eredményekre épülő kutatások végzése, másodelemzések készítése.
 • Az intézményi önértékelés és külső értékelés rendszerének fejlesztése a közoktatásban
  • Standard önértékelési eljárások kialakítása, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés elemeinek, illetve a pedagógiai programok értékelési rendszerének kidolgozása.
  • Képzési anyagok fejlesztése a kifejlesztett értékelési eszközökhöz kapcsolódóan, az értékelésekben közreműködő szakértők képzése.
 • Információmenedzsment, visszacsatolás
  • Méréseken alapuló indikátorok kifejlesztése, rendszerbe foglalása.
  • A célcsoportok tájékoztatása, a döntéshozatal támogatása a különböző szinteken a megfelelő információs rendszer kiépítésével.
 • Az intézmények minőségfejlesztési folyamatainak fejlesztési célú támogatása
  • Az intézményi minőségfejlesztés standardjainak kidolgozása.
  • Az intézményi minőségfejlesztés megvalósításához kapcsolódó képzési anyagok fejlesztése, szakértők képzése.
 • A Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztése
  • Az MKKR közoktatáshoz tartozó szintleírásainak kidolgozása, az informális, nem-formális tanulási eredmények elismertethetőségének vizsgálata.
  • Képzési anyagok fejlesztése a meglévő kimeneti szabályozó rendszerek MKKR szerinti továbbfejlesztéséhez kapcsolódóan, szakértők képzése.

A projekt támogatási szerződése megtekinthető itt »
A projekt támogatási szerződésének módosítása megtekinthető itt »
A projekt támogatási szerződésének 2. módosítása megtekinthető itt »
A projekt támogatási szerződésének 3. módosítása megtekinthető itt »

oh uszt
Nyomtatás