Ugrás a tartalomhoz

A köznevelési statisztikai nyilvántartás átalakítása rövid és hosszú távon

2013. december 19.

Az Oktatási Hivatal a KIR megújításának keretében az éves köznevelési statisztika szakmai és technikai átalakításán is dolgozik. E fejlesztés irányairól Urbán Ferenc Ábel, az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs főosztályvezető-helyettese tartott előadást 2013. október 8-10. között Hajdúszoboszlón, a „Nevelés-oktatás határon innen és túl" XV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián.

A 2013-as statisztikai adatgyűjtésben az előző évekhez képest magában az adattartalomban nem történt nagymértékű változás, ugyanakkor egy fontos ponton a köznevelési statisztikát meg kellett változtatni annak érdekében, hogy a statisztika, illetve a KIR egyéb nyilvántartásai között az adatok pontosan összekapcsolhatóak legyenek, így valamennyi rendszer között biztosítani tudjuk az átjárhatóságot

A köznevelési statisztika leginkább a feladatellátásra koncentrál: gyűjti, hogy feladatonként mennyi gyermek, tanuló jelenik meg a köznevelés rendszerében, az alkalmazottak, pedagógusok milyen szakképzettséggel, milyen tárgyakat tanítanak, de nem helyez akkora hangsúlyt arra, hogy a feladatellátás pontosan milyen eloszlásban történik az intézményhálózaton belül.

Az Oktatási Hivatal gondozásában lévő európai uniós TÁMOP-projektekben, így például a megyei fejlesztési tervek készítésekor elengedhetetlen, hogy feladatellátási helyre lebontott pontos adatokkal lehessen számolni. Mindezt a statisztikából csak különböző számításokkal lehetett korábban kinyerni, mert a statisztikában a feladatellátási hely fogalma eltérő volt, mint a köznevelési intézménytörzsben.

A köznevelési törvény egyértelműen szabályozza a feladatellátási hely fogalmát, amely egy olyan címet jelöl, ahol az alapító okiratban vagy szakmai alapdokumentumban foglaltak szerint ellátnak legalább egy köznevelési feladatot. A statisztikában viszont nem jelent meg korábban minden cím külön-külön: a székhelyek, illetve a tagintézmények külön statisztikai feladatellátási helyként jelentek meg, míg az egy településen lévő, azonos feladatot ellátó további telephelyeket a statisztikában összevonták, így több esetben a pontos, egy-egy címre lebontott adatok kinyerése nem volt lehetséges.

Az idei évben, megtartva a korábbi statisztikai szemléletet, az Oktatási Hivatal olyan mértékben alakította át a statisztikai adatközlést, hogy minden statisztikai feladatellátási helyhez rögzíteni kellett egy pontos címet is („feladatellátási hely címe"), így minden épületre külön-külön is lebonthatóvá váltak a legfőbb adatok. Mindez lehetővé teszi, hogy az adatokat összekapcsoljuk a KIR intézménytörzsi, személyi nyilvántartási adataival.

Ami a KIR hosszú távú fejlesztéseit illeti, az Oktatási Hivatal abba az irányba indult el, hogy egységesítse a KIR szolgáltatásait. Cél, hogy ne legyen annyi adatszolgáltató felület: amit egyszer megadnak valahol, az lehívható legyen a KIR egyéb rendszereiben is. Így például a köznevelési statisztikában jövőre ne kelljen megadni újra azokat az adatokat, amelyek elemi adatok szintjén a személyi nyilvántartásban, intézménytörzsben megadásra kerülnek.

Természetesen a www.oktatas.hu portálnak is fontos szerepet szánunk, hogy ezen a szolgáltatási portálon keresztül lehessen elérni a KIR valamennyi szolgáltatását. A KIR-nek kiemelten kell reagálnia a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igényeire: az új tankerületi fenntartói struktúrára való átállás már elindult a KIR-ben, a tavasz folyamán a tankerületek számára külön hozzáférést biztosítottunk az intézménytörzsi rendszerhez, de a későbbiekben a szakmai programokban és a KIR alaprendszereiben a tankerületek számára külön szolgáltatások alakulnak ki.

Egyre nagyobb igény mutatkozik a KIR kommunikációs csatornáinak egységesítésére, hiszen mind az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mind az Oktatási Hivatal napi szinten folyamatosan juttatja el oktatásirányítási, tanügy-igazgatási központi üzeneteit az intézmények, fenntartók részére. Az elmúlt évben bevezetett új értesítési rendszert szeretnénk a későbbiekben továbbfejleszteni.

 

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra