KIR 2.0 – A köznevelés új, egységes információs rendszere

A KIR a köznevelés legfontosabb információs rendszere, amely megalakulása óta őrzi a felvett információkat. Ez hatalmas adatvagyon. Hogyan bánhatunk vele értő módon? 2013. október 8-10. között, a Hajdúszoboszlón megrendezett „Nevelés-oktatás határon innen és túl" XV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián Viniczai Valéria, az Oktatási Hivatal Projektigazgatóságának szakmai szakértője tartott előadást e témában, melyben ismertette a KIR megújítására vonatkozó elképzeléseket az egykapus belépéstől az egységes adatkezelésig.

Olvasóink valószínűleg elmondhatják magukról, hogy a KIR tartalmazza valamilyen adatukat. Szerepelhetünk benne diákként, tanárként, szakértőként, tartalmazhatja iskolánk, vagy továbbképzési programunk jellemzőit. Szükséges, hogy szolgáltatásait a KIR minden időben a rendelkezésre álló legmagasabb technikai színvonalon és a leginkább felhasználóbarát módon nyújtsa. A hazai köznevelési rendszer jelenleg is zajló átalakulásával keletkező új adattárolási, adatszolgáltatási, adatelemzési igények ugyanebbe az irányba mutatnak.

A KIR létrehozását az 1993. évi LXXIX. törvény (a Közoktatásról) és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek által támasztott követelmények tették szükségessé. Működtetése az EMMI által kialakított jogszabályi környezet alapján történik, melyek mind az adattartalomra, mind a kormányzati célok támogatására vonatkozóan pontos iránymutatást adnak. A hatékony, jogszabályoknak megfelelő működést az adatkezelésért felelős Oktatási Hivatal és az adatfeldolgozást végző Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szoros együttműködése garantálja.

A TÁMOP-3.1.1 „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz" projekt lehetőséget ad a köznevelés információs rendszerének (KIR) megújítására:

  • A Köznevelési Információs Rendszer megújítása a köznevelési rendszer átalakulásával keletkező új igények kiszolgálásának céljából a köznevelés más rendszereihez (Felsőoktatási Információs Rendszer, Diákigazolvány igénylési, nyilvántartási rendszer, Felvi, Fejlesztési és Nyomonkövető Felület, Iskolatáska) való kapcsolódás és e rendszerek közti átjárhatóság biztosításával.
  • A köznevelés megújuló rendszerében megjelenő informatikai fejlesztési igények feltárása, meghatározása és a szükséges informatikai specifikáció elkészítése.

E fejlesztési folyamatban az Oktatási Hivatal egyrészt egy átfogó igényfelmérést végzett, másrészt megvizsgálta a KIR jelenlegi működését, annak sajátosságait. Ezek alapján fogalmazódtak meg olyan elvárások, mint pl. a szolgáltatásorientált megközelítés, a nagyfokú rugalmasság, a megbízható működés és integráció, a költséghatékony üzemeltetés. Annak érdekében, hogy a közoktatási intézmények és az intézményfenntartók számára a KIR 2.0 egy könnyebben kezelhető rendszer lehessen, több fejlesztésre szoruló területet is meghatároztunk.

A KIR átfogó fejlesztése annak valamennyi szolgáltatását érinteni fogja, ezek közül a felhasználók számára a következő három terület lehet a legfontosabb.

Az egyik fontos fejlesztés a beléptető, felhasználói jogokat kezelő rendszer megújítása. Ezzel a KIR 2.0 jogosultsági rendszere nemcsak szerepköröket, funkciócsoportokat, funkciókat tud kezelni, hanem lehetővé teszi az adatok megtekintésére vonatkozó szintek jogosultsághoz kötését is. Az egykapus beléptetési rendszer megvalósulása után pedig a KIR központi portáljára belépve minden felhasználó ugyanazon az internetes felületen keresztül (egy felhasználói azonosítóval, jelszóval) érheti el az általa használt összes modult.

Az adatgyűjtés során létrejövő KIR-adatbázis az ágazat egyik legfontosabb adatforrása, amely intézményenként akár több ezer adatot is tartalmazhat. A rendszernek adatgyűjtési, adattárolási feladatai mellett fontos tevékenysége az adatszolgáltatás, melyet a köznevelési intézmények felé, a fenntartók felé, a társhatóságok felé, az oktatásirányító szervek, illetve a lakosság felé tesz. A fejlesztési tervek szerint a KIR feladata, hogy minél nagyobb mértékben lehetőséget nyújtson önkiszolgáló adatlekérdezésekre. A tervezett lekérdezésvarázsló felületen keresztül publikus, és jogosultsághoz kötött adatok egyaránt lekérdezhetők lesznek. Ennek előnye, hogy nem csak előre definiált kimutatások futtathatók a segítségével, hanem egyedileg kiválasztott adatkörökből – természetesen a felhasználói jogosultság függvényében – tetszőleges adatokat is le lehet kérdezni, akár egyedileg beállított szűrések alapján. A fejlesztéseknek köszönhetően lehetőség lesz majd az alapvető statisztikai számítások (átlag, szórás, gyakoriság stb.) megjelenítésére, illetve az elkészített kimutatások elmenthetők, sablonná definiálhatók, eredményük akár grafikusan is megjeleníthetők és exportálhatók (PDF, Excel) lesznek. Lehetőség lesz továbbá egyedileg összeállított riportok időzített futtatására és az eredmények automatizált elküldésére is.

A KIR-ben jelenleg is működő helpdesk-szolgáltatás keretében az Oktatási Hivatal és az Educatio NKft. munkatársai a lehető leghamarabb igyekeznek megválaszolni a telefonon vagy e-mailben érkező számos kérést. A tervezett új alrendszer segítségével ezentúl a felhasználóknak lehetőségük lesz arra, hogy a KIR bármelyik felületéről – bárhol és bármikor – egy gomb használatával üzenetet küldjenek a helpdesk felé. Ebben az üzenetben automatikusan rögzítésre kerül, hogy ki, milyen felhasználói azonosítóval, milyen felületen dolgozva, mely munkafázis során kér segítséget, így ezeket az információkat már nem kell a hibakéréskor elmagyarázni. A felhasználóknak a probléma leírásával egy kérést kell megfogalmaznia, a rendszer pedig azt továbbítja a válaszadók felé.

A KIR 2.0 víziója egy nagy ívű fejlesztést írt le, melynek első lépéseinél járunk. Az Oktatási Hivatal a tervezésnél az informatikai szempontok és a jogszabályi előírások maradéktalan teljesülése mellet folyamatosan szem előtt tartja a KIR felhasználóinak igényeit. Reményeink szerint valamennyi felhasználó számára egy „szerethető" KIR-rendszer jön létre, mely egységes felhasználóbarát felületeken, könnyen áttekinthető, ismerős szolgáltatásokat nyújtva megkönnyíti és egyszerűsíti valamennyi szereplő munkáját.

 

Nyomtatás