A köznevelés jelenlegi akkreditációs rendszerének felülvizsgálata

A pedagógusok szakmai munkáját meghatározó két fontos tartalmi szabályozó a kerettanterv és a tankönyv. A tankönyvek hatósági engedélyezését meghatározó, a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet az elmúlt években számtalan kiegészítésen, módosításon esett át. Hatálya a jelenlegi formájában a nyomtatott könyveken kívül kiterjed a digitális tananyag, imprimatúra, elektronikus könyv, digitálisan rögzített könyv, valamint számtalan más információ-, tartalom-, és feladathordozó akkreditálására is.

Korábban a közoktatási törvény, jelenleg a tavaly decemberben elfogadott, és a mostani tanévtől érvényes köznevelési törvény írja le a tartalmi szabályozókat és azok akkreditációját. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés j) pontja tartalmazza azt a rendelkezést, amelyben az oktatásért felelős miniszter felhatalmazást kap a tankönyvvé nyilvánítás, a kerettantervek, valamint a nevelési-oktatási programok akkreditációjának szabályozására. A jelenleg érvényben lévő akkreditációs eljárások különböző időben, különböző oktatáspolitikai célokkal jöttek létre. Most indul az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, az Oktatási Hivatal és az Educatio Nkft. közreműködésével a TÁMOP-3.1.1 projekt második szakasza. Ennek keretében kerül sor az oktatásirányítás szakmai céljainak, feladatainak figyelembevételével az akkreditációs eljárások felülvizsgálatára, illetve új akkreditációs eljárások kidolgozási lehetőségeinek vizsgálatára.

 

Nyomtatás