TÁMOP-3.1.1: XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz

A projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal (együttműködve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nkft.-vel)
A projekt megvalósítási ideje: 2012. augusztus 1. – 2015. október 31.
A megvalósítás költsége: 1 200 000 000 Ft (Oktatási Hivatal)

projekt hirek

A projekt célja:

A közoktatás-fejlesztés szakmai, informatikai támogatása, minőségbiztosítása és nyomon követése a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek (Nkt.) és az új tartalmi szabályozóknak megfelelően, a közoktatás információs rendszeréhez kapcsolódóan.

A projektben az Oktatási Hivatal feladatai:

 • A Köznevelési Információs Rendszer megújítása
 • A Köznevelési Információs Rendszer (KIR) megújítása a köznevelési rendszer átalakulásával keletkező új igények kiszolgálásának céljából a köznevelés más rendszereihez (Felsőoktatási Információs Rendszer, Diákigazolvány igénylési, nyilvántartási rendszer, Felvi, Fejlesztési és Nyomonkövető Felület, Iskolatáska) való kapcsolódás és e rendszerek közti átjárhatóság biztosításával.
 • A köznevelés új rendszeréből következő informatikai fejlesztési területek feltárása, meghatározása és a szükséges informatikai specifikáció elkészítése.
 • Az új köznevelési rendszerhez kapcsolódó jogalkotási feladatok közoktatás-szakmai támogatása
 • A köznevelési törvény és az új tartalmi szabályozók által indukált jogalkotási feladatok szakmai háttérigényének felmérése, a szükséges szakértői kompetenciák meghatározása.
 • Az Nkt.-hoz kapcsolódó jogszabályok módosítását, megalkotását segítő informatikai támogatás kialakítása a szakmai fejlesztési igények figyelembe vételével.
 • A Nemzeti Köznevelési Akkreditációs Központ kialakítása
 • A kerettantervek, tankönyvek és digitális tananyagok akkreditációs eljárásainak vizsgálata, javaslattétel új akkreditációs eljárások kidolgozására.
 • Javaslatok alapján a Központ szakmai, tárgyi feltételeinek kialakítása.
 • Köznevelési Információs és Közösségi Portál kialakítása.
 • Köznevelési Információs és Közösségi Portál kialakítása a köznevelésben érdekelt szereplők (pedagógusok, szülők, intézményvezetők, fenntartók, kormányhivatalok, diákok) részére.
 • Folyamatos tájékoztatás biztosítása az aktuális szakmai és igazgatási feladatokról, a jogszabályok változásairól, valamint a szereplők mindennapi munkájának segítése pl. elektronikus tájékoztatók, segédletek megjelentetésével és Köznevelési Help Desk szolgáltatás biztosításával.
 • A közoktatási konstrukciókban kifejlesztett szolgáltatások és termékek egyenletesen magas minőségi szintjének biztosítása
 • A tankönyvek, taneszközök fejlesztéséhez kapcsolódó minőségellenőrzési eljárások kialakítása, valamint a nevelési-oktatási programok fejlesztési folyamatának meghatározása, a fejlesztés minőségbiztosítási rendszerének kialakítása, eljárásrendek kidolgozása. Az Nkt. kiemelt nevelési feladataihoz (pl.: közösségi szolgálat, Híd-program, egész napos iskola, pályaorientáció, határon túli osztálykirándulás), az óvodai neveléshez kapcsolódó fejlesztések, valamint a tanórán kívüli tevékenységek minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása.
 • A minőségbiztosítási tevékenység szervezését és ellenőrzését támogató informatikai rendszer kialakítása.


A projekt támogatási szerződése megtekinthető itt »
A projekt támogatási szerződésének módosítása megtekinthető itt »

 

oh ofi educatio uszt
Nyomtatás