Projektzáró konferencia: bemutatták a TÁMOP-3.1.15 kiemelt uniós projekt eredményeit

2015. november 25-én, Budapesten eredményesen lezajlott az Oktatási Hivatal és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által gondozott TÁMOP-3.1.15 „Köznevelési reformok operatív megvalósítása” kiemelt uniós projekt zárókonferenciája. Az eseményt jelentős érdeklődés kísérte a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban: több száz intézményvezető, pedagógus, szakértő és fenntartó vett részt a szakmai rendezvényen.

Az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.15 kiemelt uniós projekt keretében kialakította a pedagógus-előmeneteli rendszer két kiemelkedő jelentőségű eleme – a pedagógusminősítés és a tanfelügyelet – hatékony működési és működtetési feltételeit az informatikai és humánerőforrás biztosításával, a feladatok pontos meghatározásával, a tapasztalatok visszacsatolásával. 2015-ben 10 541 pedagógusminősítési eljárás és 2 335 tanfelügyeleti látogatás megszervezése, továbbá a minősítések esetében a teljes levezénylése történt meg. A projekt vállalása volt a két eljárásban érintettek felkészítése: 766 képzési napon 12 255 pedagógus, 6646 intézményvezető vett részt a képzéseken.

Megvalósult a pedagógusminősítés és a tanfelügyelet minőségbiztosítási folyamatainak kidolgozása, a szervezés folyamatának és a szakértői tevékenység eredményességének és hatékonyságának vizsgálata is. Az Oktatási Hivatal további feladata volt a Köznevelési Információs Rendszer (KIR) továbbfejlesztése integrált modulok létrehozásával, az érintettek felkészítésével. A KIR a projekteredmények nyomán egységesebb adatkezelést, több közös támogató funkciót biztosít a felhasználóknak. Csaknem 10 ezer pedagógus vett részt a korszerűsített KIR-t bemutató távoktatásban.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet alapvető célja volt a projekt megvalósítása során a pedagógusok tudását, módszertani felkészültségét támogató korszerű tudásmenedzsment-rendszer fejlesztése, az innovációs hajlandóság ösztönzése, valamint a Nemzeti alaptanterv fejlesztési területeihez kapcsolódó oktatási innovációk létrehozása, gyakorlatban történő kipróbálása. A Nemzeti Köznevelési Portálon (Okosportál) megvalósított tudásmenedzsment-rendszeren keresztül széles körben elérhetővé váltak a köznevelés területén megvalósult tartalmi és módszertani fejlesztések eredményei is. A zárókonferencián az előadók áttekintették, hogy milyen kutatásokkal, fejlesztésekkel, szakmai tartalmakkal támogatta a projekt a köznevelés fejlesztését.

Az alábbiakban közreadjuk az elhangzott előadások bemutatóit:

A TÁMOP-3.1.15 projekt eredményei a köznevelési reformok megvalósításában - Marosi Katalin szakmai vezető, TÁMOP-3.1.15, Oktatási Hivatal Projektigazgatóság

Tartalmi és módszertani fejlesztések, a TÁMOP-3.1.15 projekt eredményei az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben - Dr. Kaposi József főigazgató, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A Köznevelési Információs Rendszer (KIR) megújítása - Barcsánszky Péter főosztályvezető, Oktatási Hivatal

A pedagógusminősítési és tanfelügyeleti eljárások lebonyolításaReich Ágnes ügyfélszolgálati vezető, Oktatási Hivatal Projektigazgatóság

Az értékelési rendszerek minőségbiztosítása - Tóth László vezető tanácsadó, Qualitas T&G Kft.

Minősítés és tanfelügyelet a tapasztalatok tükrében - Gombos Péter szakmai szakértő, Oktatási Hivatal Projektigazgatóság


Nyomtatás