Háromezer felett a sikeres pedagógusminősítések száma

A vártnál is sikeresebben zárult a 2015. évben esedékes minősítések első köre. A jelentkezett pedagógusok nagy többsége kiválóan szerepelt a minősítési eljárásokban és szerzett jogosultságot a Pedagógus II. fokozatba soroláshoz.

A 2015. évi pedagógusminősítés tavaszi időszakában – 2015. április 9. és 2015. június 30. között – 3320 pedagógus minősítése valósult meg: 1017 óvodapedagógus, 965 tanító, 791 felső tagozaton tanító tanár, 429 középiskolai tanár és 118 egyéb munkakörben dolgozó pedagógus zárta le sikeresen a minősítési folyamatot. Az eljárások egyötöde Budapesten, négyötöde vidéken zajlott. A minősítőbizottságokba 2018 szakértőt delegált az Oktatási Hivatal.

A minősítésben részt vett pedagógusok vonatkozásában a minősítések 98,5%-a volt sikeres. A tavaszi időszakban mindösszesen hét esetben kérte pedagógus az e-portfólió értékelésének felülvizsgálatát. A felülvizsgálat során az Oktatási Hivatal az ilyen esetekre kialakított eljárásrendnek megfelelően meghatározott szempontok szerint újravizsgálja az értékeléseket.

A minősített pedagógusok az eljárással kapcsolatos tapasztalataikat az Oktatási Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu oldalon elérhető elégedettségi kérdőív kitöltésével oszthatják meg, melyben értékelhetik a minősítőbizottság tagjainak – elnök, szakos szakértő, intézményi delegált – munkáját. A beérkezett visszajelzések alapján az érintett pedagógusok tapasztalatai az eljárással kapcsolatban döntő többségében pozitívak. A jelzett időszakban csaknem 3 ezer pedagógus töltötte ki a kérdőíveket (a válaszadás önkéntes), és az összesített eredmények nagyon magas elégedettséget mutatnak. A válaszolók nagy többsége, 96 százaléka, kiemelkedően jónak értékelte a minősítőbizottságok tagjainak hozzáállását, szakértelmét, kommunikációját, segítőkészségét.

A minősítővizsgák elnökeinek a szervezésre, kapcsolattartásra, a kommunikációra és együttműködésre vonatkozó véleményei is azt mutatják, hogy az eljárásokban részt vevő pedagógusok, szakértők, intézményvezetők pozitív hozzáállással, egymást támogatva működnek együtt az eljárásokban.

Az Oktatási Hivatal minden érintett felkészülését segíti: a tavaszi időszakban több mint 10 ezer intézményvezető és pedagógus vett részt a minősítésre és tanfelügyeletre való felkészülést támogató képzéseken, míg ősszel további 6 ezer pedagógus és 2 ezer intézményvezető vehet részt a szakmai rendezvényeken.

A tervek szerint az őszi időszakban több mint 9100 pedagógus minősítése várható, ennek megszervezése folyamatosan zajlik. Ezzel párhuzamosan szintén folyamatosan zajlik a tapasztalatok feltárása, összegzése és beépítése a rendszerbe. Az Oktatási Hivatal augusztus közepétől szakértői műhelymunkákat is szervez, ahol a minősítésekben közreműködő szakértők oszthatják meg véleményüket, tapasztalataikat az eljárásokkal kapcsolatban, továbbá javaslatokat tehetnek a rendszer tökéletesítésére.

Nyomtatás