TÁMOP-3.1.15 Köznevelési reformok operatív megvalósítása

A projekt megvalósítói: Oktatási Hivatal – konzorciumvezető, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – konzorciumi partner
A projekt megvalósítási ideje: 2014. augusztus 15. – 2015. november 30.
A megvalósítás költsége: 4 090 000 000 Ft
(Oktatási Hivatal: 2 590 000 000 Ft; OFI: 1 500 000 000 Ft)

A projekt célja:

A konstrukció általános célja a TÁMOP-3.1.8 és a TÁMOP-3.1.5 kiemelt projektekben elkészült két meghatározó jelentőségű minőségirányítási struktúra, a pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyelet) és a pedagógusminősítési rendszer bevezetésének szakmai támogatása. A projekt további célja a köznevelési intézmények adminisztrációjának fejlesztése intézményi, fenntartói és ágazatirányítási szinten.

A projekt keretében megvalósul a korábbi jó gyakorlatok, illetve azok gyűjteményeinek integrálása, az innovációk pedagógiai követelmények, elvárások (NAT, kerettantervek) szerinti rendszerezése, a hiányterületek feltárása és a hiányterületek lefedésére innovatív mintaprojektek indítása, valamint – a TÁMOP-3.1.2-B kiemelt projekt keretében megvalósuló tartalomfejlesztő és -megosztó Nemzeti Közoktatási Portálhoz illeszkedően – a tudásmenedzsment-rendszer fejlesztése és üzemeltetése.

Az Oktatási Hivatal az alábbi feladatokat valósítja meg a projekt keretében:

  • A tanfelügyeleti és minősítési eljárások lebonyolításához szükséges informatikai és egyéb támogató környezet kialakítása, működtetése.
  • A tanfelügyeleti és pedagógusminősítési eljárások szakmai előkészítése.
  • Az érintettek felkészülésének támogatása minősítési eljárásokra és tanfelügyeleti látogatásokra (intézményvezetők, pedagógusok, a szervezésben közreműködő kormánytisztviselők).
  • Próba tanfelügyeleti és minősítési eljárások lebonyolítása.
  • A 2015-ben esedékes tanfelügyeleti és minősítési eljárások minőségbiztosítása.
  • A nagymintás tesztelés tapasztalatainak feltárása, összegzése és beépítése a két nagy ágazati értékelő rendszerbe.
  • A Köznevelési Információs Rendszer megújítása - a felhasználók felkészítése a rendszer használatára.

A projekt támogatási szerződése megtekinthető itt »
A projekt támogatási szerződésének módosítása megtekinthető itt »

Nyomtatás