Változásmenedzsment képzés

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a kormányhivatalok kormánytisztviselői és közalkalmazottai részére

2015. január 30. – február 1. (kontaktóra)

Az Oktatási Hivatal „A helyi oktatásirányítás fejlesztése" TÁMOP-3.1.10/11-1-2012-0001 azonosítószámú kiemelt uniós projekt keretében változásmenedzsment képzést hirdet a KLIK és a kormányhivatalok munkatársai számára, akiknek a képzés 100%-ban támogatott.

A képzés neve:

„Távoktatási felkészítés a köznevelési intézményhálózat átalakításához kapcsolódó változási folyamatok kezelésére." (A felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásba-vételi száma: E-000297/2014.)

 • Személyes részvételt igénylő kontaktórák időpontja: 2015. január 30. – február 1.
 • Helyszín: Best Western Hotel Hungaria****, 1074 Budapest, Rákóczi út 90.
 • A távoktatásos anyagok feldolgozására 2015. február 9-e 10.00 óráig lesz lehetőség. A távoktatásos tananyag elsajátítását, vizsgafeladatok ellenőrzését tutorok bevonásával támogatjuk.

Regisztráció »

A képzés célja:

A képzés célja, hogy az állami köznevelési intézmények fenntartói feladatait ellátó állami intézményfenntartó központ (KLIK), valamint a kormányhivatalok kormánytisztviselőinek, közalkalmazottainak felkészítését segítse az új szakmai és fenntartói feladatokra.

Megszerezhető kompetenciák:

 • irányítási kompetenciák,
 • kommunikációs kompetenciák,
 • tervezési, fejlesztési kompetenciák (elemző, szintetizáló, szabályozás, (ön)értékelő kompetenciák,
 • döntési kompetenciák,
 • szervezési kompetenciák,
 • szociális kompetenciák (alkalmazkodás, együttműködési kompetenciák, támogatás),
 • problémamegoldó kompetenciák (kritikai gondolkodás, rugalmasság, kreativitás, adaptív képességek).

A képzés időtartama: 60 óra, melyből 28 kontaktóra, 32 távoktatásos óra (mely teljes egészében lefedi a tananyag elsajátításához és a vizsgafeladatok elkészítéséhez szükséges időt)

A képzés típusa: blended learning.

A képzési tartalmak:

Személyes közreműködéssel megvalósuló tartalmak:

 • Új elemek a változásban – Feladatok a fejlesztés érdekében
 • A szervezet változásai - A KLIK, az intézmények és a Kormányhivatalok erősségei a változás érdekében
 • A megvalósítás változásai – Stratégiai tervezés a gyakorlatban

Távoktatással megvalósuló tartalmak:

 • A stratégia változásai - A köznevelés irányítási rendszerének és intézményeinek változásai.
 • A változás eredményei - Helyzetelemzés
 • változási stratégiák - A változás segítése, a változáshoz történő alkalmazkodás

A képzés teljesítésének feltételei:

 • 90%-os részvétel a képzésen,
 • aktív részvétel a képzés gyakorlati foglalkozásain,
 • tesztek és záródolgozat feltöltése a távoktatásos felületre,
 • a záró teszten minimum 60%-os eredmény elérése.

A képzésen való részvétel feltétele:

 • minimum 1 év köztisztviselői és/vagy közalkalmazotti munkaviszony, melyet a foglalkoztató által kiadott igazolásban igazolni kell,
 • felsőfokú végzettség, melyet igazolni szükséges diploma másolattal.

Ellátás:

A résztvevőknek igény esetén két ágyas szobákban biztosítunk szállást. Amennyiben egyedi igény merülne fel a szállással kapcsolatban kérjük, jelezze ezt a regisztrációs felületen, illetve azt is jelezze, ha nem kíván élni ezzel a szállás igénybevételével. Az étkezést minden résztvevő számára biztosítjuk. A képzés díja, a szállás, a teljes ellátás díjmentes.

A TÁMOP-3.1.10/11-1-2012-0001 sz. kiemelt uniós projekt nem tud elszámolni útiköltséget.

További részletes információt - a jelentkezését követően - a regisztrációs felületen megadott e-mail címre küldünk.

Nyomtatás