Ugrás a tartalomhoz

Megújul a szakszolgálati rendszer

2013. július 29.

2013 szeptemberétől két fontos változás történik a szakszolgálati rendszerben. Egy pedagógiai szakszolgálati intézményben egyesülnek az eddig különböző fenntartatásban és működtetési formában funkcionáló szakértői bizottságok, nevelési tanácsadók, beszédjavító intézetek és egyéb szakszolgálati feladatot ellátó intézmények. Emellett két új elemmel bővül a pedagógiai szakszolgálatok feladatköre.

Egyesülés a szakszolgálati rendszerben

2013 szeptemberétől egy pedagógiai szakszolgálati intézményben egyesülnek az eddig különböző fenntartatásban és működtetési formában funkcionáló szakértői bizottságok, nevelési tanácsadók, beszédjavító intézetek és egyéb szakszolgálati feladatot ellátó intézmények. Az új szervezetben járásonként és tankerületenként alakítanak ki tagintézményeket, amelyek a megyei szinten szervezett szakértői bizottsági és pályaválasztási tevékenységen kívül a pedagógiai szakszolgálat eddigi nyolc feladatáért is felelnek. Így a megyék egész területén azonos minőségben hozzáférhető lesz mind a tízféle szakszolgálati ellátás.

A szakszolgálatokról

Köznevelési rendszerünkben a nevelési–oktatási intézményeken kívül két olyan típus működik, amely nem nevelési–oktatási feladatot lát el: a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai szakmai szolgáltatás. Végső céljuk a köznevelési rendszer magas színvonalú, méltányos, eredményes, hatékony működésének támogatása, ám teljesen eltérő feladatot látnak el és más a közvetlen célcsoportjuk is.

Két új feladat a pedagógiai szakszolgálatban

2013 szeptemberétől az eddig nyolc feladatot ellátó pedagógiai szakszolgálati rendszer két új funkcióval bővül: minden megyében elindul az iskola- és óvodapszichológiai ellátás, valamint a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. Így a pedagógiai szakszolgálat a köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény) alapján már tíz feladatot végez. A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, az oktatás és gondozás mellett a fejlesztő nevelés, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, továbbá az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, valamint a konduktív pedagógiai ellátás, a gyógytestnevelés tartozik a szakszolgálat feladatai közé. A két új elem: az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

További változások 2014 szeptemberétől

A fejlesztő nevelés (régebbi nevén fejlesztő felkészítés) szakszolgálati feladatként már csak 2014 szeptemberéig látható el szakszolgálati keretek között, azt követően a köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény) 15. § (2) bekezdés szerint a feladatot gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény látja el, egyéni vagy csoportos formában. A szakszolgálati feladatok egyesítésével párhuzamosan profiltisztítás is történik, ugyanis megszűnik az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, tanulók habilitációs és rehabilitációs (utazó gyógypedagógiai) ellátása. A szakszolgálat intézményrendszerének megújulási folyamatát a TÁMOP 3.1.10 -11/1-2012-0001 „Helyi oktatásirányítás fejlesztése" című kiemelt projekt, valamint partnere, a TÁMOP 3.4.2/B kiemelt projekt szakmai tevékenysége támogatja.

 

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra