A jó terv alapja a megbízható és szükséges adat

2014. június második felében megkezdődik az Oktatási Hivatal TÁMOP-3.1.10 „Helyi oktatásirányítás fejlesztése"című kiemelt uniós projektjének a köznevelési feladatellátásra vonatkozó komplex helyzetelemzési folyamata. Ennek során a köznevelési intézmények teljes körű felmérését követően objektív, megbízható adatokon alapuló alternatív javaslatok megfogalmazására nyílik lehetőség a magasabb minőségű feladatellátás tankerületi és megyei szintű kialakításához.

A teljes körű helyzetfelmérés és elemzés célja, hogy a köznevelési feladatellátás az ellátási igényen alapulva, a területi egyenetlenségeket megszüntetve, magasabb minőségben váljon tervezhetővé, az intézmények fenntartói pedig megbízható, valós adatokon alapuló döntéseket hozhassanak. Mindezek együttesen támogatják az Oktatási Hivatal azon célkitűzését, miszerint szociális, gazdasági, társadalmi helyzettől és lakóhelytől függetlenül mindenki hozzájuthasson a számára megfelelő neveléshez-oktatáshoz.

A folyamat első lépéseként kerül sor az ún. komplex helyzetfelmérésre: 2014. június második felében a Hivatal a köznevelési intézmények együttműködését kéri a feladatellátás tervezéséhez feltétlenül szükséges adatok szolgáltatásában, valamint egyes – már korábban megadott, a Köznevelési Információs Rendszerbe, a KIR-be feltöltött – adatainak ellenőrzésére a megbízhatóság érdekében. Ezt az adatbegyűjtési folyamatot az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által biztosított szoftver támogatja, melynek adatbegyűjtő felülete már tartalmazza az intézmények által korábban a KIR rendszerben megadott adatokat. Ennek következtében jelen helyzetfelmérési folyamat során az Oktatási Hivatal kizárólag olyan adatok szolgáltatására kéri az intézményeket, amelyek a KIR-ből vagy más központi rendszerből nem nyerhetőek ki a szükséges formában.

A kért intézményi adatrögzítésen túl azok az adatok is megtekinthetőek a felületen, amelyeket az Oktatási Hivatal a sikeres felméréshez felhasznál, viszont jelenleg nincsen szükség újbóli beküldésükre, mivel valamely központi rendszerben már korábban megadta azokat az intézmény. Ezekkel a főként a KIR-ből származó adatokkal kapcsolatban a Hivatal kérése, hogy amennyiben az intézmények olyanokkal találkoznak, amelyek nem felelnek meg a valóságnak, a KIR rendszerében mielőbb módosítsák azokat.

Az online adatbegyűjtő felülethez minden intézmény kap hozzáférést, amelynek segítségével felöltheti saját adatait. Ezek az alábbi témakörökre terjednek ki: működési költségek, ellátott feladatokhoz tartozó (óraszámokkal kapcsolatos, alkalmazotti és tanulói), valamint az épületre vonatozó adatok. Az online felületen minden intézmény csak a saját adatait láthatja ellátott feladatonkénti bontásban.

A felület minden szempontból felhasználóbarát, használata nem igényel komolyabb szintű informatikai ismereteket, ennek ellenére a problémamentes adatrögzítés érdekében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a felhasználói kézikönyv megküldése mellett helpdesk szolgáltatást biztosít az intézmények számára az adatrögzítés során felmerülő tartalmi és funkcionális kérdések hatékony és eredményes megválaszolásának céljából.

A komplex helyzetfelmérés második fázisának megvalósításában országszerte több mint 850 szakember vesz részt, akik az Oktatási Hivatal megbízásából 2014 júliusában veszik fel a kapcsolatot az adatszolgáltatásban érintett köznevelési intézményekkel. Feladatuk, hogy az intézményekkel történő egyeztetésük során felhívják a figyelmet a vélhetően téves vagy hiányzó adatok fontosságára, és segítséget nyújtsanak az esetlegesen félreértelmezett adatok pontosításában, korrigálásában. A szakemberek és intézmények együttműködésének eredményeképpen kell, hogy előálljon az a valós adatokon alapuló végleges adatbázis, ami a későbbi helyzetelemzési és feladatellátás tervezési folyamatok alapját képezi.

Az Oktatási Hivatal körlevélben kéri az állami, egyházi, a KLIK-es, valamint a köznevelési szerződéssel rendelkező egyéb fenntartású intézmények és fenntartóik támogatását. Az Oktatási Hivatal együttműködik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársaival, az intézmények vezetésével abban a tekintetben, hogy minél megbízhatóbb, releváns, azonosan értelmezett adatok álljanak rendelkezésre. A két szervezet együttműködési szándékát és elhivatottságát fejezte már ki a komplex helyzetfelméréshez és a feladatellátás tervezéséhez szükséges megbízható adatok előállítása, begyűjtése iránt.

A köznevelési feladatellátási-fejlesztési tervek elkészítéséhez a TÁMOP-3.1.10 projekt szakmailag és pénzügyileg is hozzájárul. A projektnek jelenleg is egyik kiemelt feladata a köznevelés-fejlesztési tervek elkészítéséhez és felülvizsgálatához szükséges átfogó rendszer kialakítása, amely az adatoktól a kész dokumentumokig követi és támogatja munkát. Ebben a munkában az intézmények együttműködése elengedhetetlen.

A Hivatal bízik a köznevelési intézmények együttműködő és aktív hozzáállásában, mivel az intézmények érdeke is, hogy pontos és valós adatokat szolgáltassanak az adatgyűjtés során. Valótlan adatokból ugyanis téves következtetések vonhatóak le, nem a valóságnak megfelelő tervek és nem megfelelő fenntartói döntések kerülhetnek meghozatalra. Egy pontos adatokon alapuló adatbázis kiváló alapot adhat a feladatellátási igénynek megfelelő feladatellátás tervezésének, olyan fejlesztési javaslatok meghozatalának is, amelyek nagymértékben hozzájárulhatnak az intézmények feladatellátási struktúrájának, infrastruktúrájának, eszközparkjának és pedagógiai tartalmainak fejlődéséhez, valamint komoly segítséget nyújthatnak a térségi hátrányok kompenzációjában is.

 

Nyomtatás