TÁMOP-3.1.10-11/1 Helyi oktatásirányítás fejlesztése

A projekt megvalósítója: Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. konzorciuma
A projekt megvalósítási ideje: 2012. július 1. – 2015. október 31.
A megvalósítás költsége: 4 891 938 983 Ft.

projekt hirek

Az Oktatási Hivatal a projektben konzorciumvezetőként vesz részt, 3 391 938 984 Ft költségkerettel.

A projekt célja:

A projekt célja a magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és méltányossági mutatóinak – javítása: a köznevelési rendszer szerkezetének, irányítási modelljének és finanszírozásának átalakításával. A projekt közvetlen célja az új szerkezetű közigazgatási egységek mellé rendelt tankerületek intézményhálózatának teljes körű felmérése és helyzetelemzése által javaslattétel a köznevelés új intézményszerkezetének kialakítására, az új intézményszerkezet kialakításának szakmai és informatikai támogatása, az intézményfenntartói és intézményirányítói feladatokat ellátók felkészítése a releváns feladatokra, az új köznevelési törvény és végrehajtási rendeleteinek megfelelő intézményi működés szakmai támogatása, valamint az új szerkezetű intézményhálózat ellenőrzési protokolljának kidolgozása és működtetése.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

 • A köznevelési intézmények komplex helyzetfelmérése
 • Komplex helyzetelemzés, javaslatok megfogalmazása az optimális köznevelési intézményszerkezet kialakítására
 • Megyei képviseletek felállítása és működtetése
 • Az intézményrendszer átszervezési, átalakítási folyamatának szakmai támogatása:
  • A köznevelési intézmények fenntartása és működtetése finanszírozási modelljének kidolgozása
  • Célcsoportot érintő attitűd-vizsgálatok és fókuszcsoportos felmérések
  • Az új köznevelési intézményi dokumentumok elkészítésének szakmai támogatása
  • Az intézményvezetői pályáztatási eljárásnak és a legalkalmasabb pályázók kiválasztásának szakmai támogatása
  • A köznevelési rendszer működési hatékonyságának javítása folyamatfejlesztési eszközökkel, működésfejlesztési módszertannal támogatott szabályozási rendszer.
 • A megvalósult átszervezés hatásainak elemzése
 • A kormányhivatalok és a köznevelési intézmények fenntartói feladatait ellátó állami intézmény(ek) felkészítése a szakmai és a fenntartói feladatok ellátására:
  • Szakvizsgára felkészítés
  • Változásmenedzsment képzés
  • Ellenőrzési protokoll kidolgozása
 • A fenntartóváltásból, az átszervezésből illetve a Nemzeti köznevelésről szóló törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályokból adódó szakmai munka támogatása
 • A projekt kommunikációs, tájékoztatási tevékenységeinek keretén belül megyei szakmai műhelyek, megyei szakmai konferenciák szervezése és lebonyolítása, Közösségi Információs Portál működtetés, „A mi iskolánk 2013" egyéni és közösségi alkotópályázat lebonyolítása.


A projekt támogatási szerződése megtekinthető itt »
A projekt támogatási szerződésének módosítása megtekinthető itt »
Értesítés változásbejelentés tudomásulvételéről »

 

educatio uszt
Nyomtatás