RRF-2.1.1-21-2022-00001 A felsőoktatási képzések ágazati modernizációja

RRF kedvezményezetti infóblokk.jpg

 

A kiemelt projekt megvalósítói:

Fő kedvezményezett: Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság

Konzorciumi partnerek: Oktatási Hivatal, Magyar Rektori Konferencia, Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.

A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2022. február 1. – 2024. április 30.

A megvalósítás költsége: 1 765 809 514 Ft

Az Oktatási Hivatal keretösszege: 625 380 178 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/rrf-211-21-a-felsoktatsi-kpzsek-gazati-modernizcija

 

A gazdaságban és a munkaerőpiacon zajló, gyors technológiai fejlődés ráirányította a figyelmet a munkaerőpiaci változásokat naprakészen követni képes képzési rendszer iránti gazdasági igényre.

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (HET) a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi hatásokra reagál. A HET B – Magasan képzett, versenyképes munkaerő komponense a felsőoktatás és szakképzés rendszerszintű fejlesztésére irányuló reformokat állítja a középpontba, és az innovációs teljesítmény fokozása érdekében támogatja az ágazaton belüli és a szektorokon átívelő kutatás-fejlesztési együttműködéseket.

A pályázati felhívás általános célrendszerével összhangban „A felsőoktatási képzések ágazati modernizációja” című projekt célja a felsőoktatás modernizálásához kapcsolódó jogszabályi környezet felülvizsgálata, módosítási javaslatok elkészítése, a felsőoktatás meghatározott elemeinek megújítása, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó implementáció és disszemináció.

Az Oktatási Hivatal által megvalósítandó főbb tevékenységek a projektben:

Az Oktatási Hivatal (OH) mint a felsőoktatási igazgatás végrehajtó szerve konzorciumi partnereivel, a Magyar Akkreditációs Bizottsággal és a Magyar Rektori Konferenciával közösen végzi a felsőoktatás modernizálásához kapcsolódó jogszabályok, közjogi szervezeteket szabályozó eszközök, eljárásrendek és egyéb szabályozók felülvizsgálatát, módosítási javaslatok kidolgozását.

Olyan konkrét módosítási javaslatcsomagot állítanak össze, amely lehetővé teszi a képzési és kimeneti követelményrendszer strukturális átalakítását, a munkaerőpiaci igények rendszeres beépítését a felsőoktatási képzésekbe, definiálja a képzések gyakorlati tartalmát (valós munkaerőpiaci gyakorlat), növeli a minőségértékelési eljárások hatékonyságát, eredményességét, és fejleszti a kreditelismerési rendszert.

A HET célitűzéseihez kapcsolódik az OH döntéshozatali folyamatokat és átlátható felsőoktatási igazgatást támogató kérelemkezelő informatikai alkalmazásának továbbfejlesztése, melynek keretében megújul a szakindítási és a további hatósági és nem hatósági eljárásokat, folyamatokat támogató alkalmazás. A digitalizáció és a környezettudatosság erősítését szem előtt tartva az alkalmazás továbbfejlesztésével a felsőoktatási intézmények egyes eljárásai gyorsabban, hatékonyabban, papírmentesen végezhetők. A projekt részét képezi a kifejlesztett informatikai alkalmazásokhoz kapcsolódó, használatot támogató képzés is.

Az évi három felvételi eljárásban részt vevő több mint százezer jelentkező, valamint a felvi.hu évi milliós nagyságrendű látogatószáma indokolja a felvi.hu megújítását, modern, korszerű igényeknek való megfeleltetését. A projekt keretében sor kerül a felvi.hu főoldalának megújítására, egy mobileszközökre optimalizált, reszponzív jelentkezési és ügyintézési (E-felvételi) felület kialakítására, a statisztikai felületek és statisztikai adatszolgáltatás átalakítására és modernizálására.
.
Emellett az OH olyan disszeminációs események szervezését is vállalta, amelyeken a szűkebb szakmai nyilvánosság, a társadalmi és gazdasági szereplők, illetve a szélesebb nagyközönség, a potenciális hallgatók és a társadalmi/gazdasági környezet számára is tájékoztatást nyújt a felsőoktatás modernizációs folyamatairól. A központi felvételi eljárás kommunikációját támogató tevékenységhez kapcsolódva fókuszcsoportos igényfelmérést is végez.

A szakmai szervezetek, a felsőoktatás, a felnőttképzés, a szakképzés intézményei és az ágazati reform szabályrendszerét kialakító szervezetek részére az elért eredmények szakmai kommunikációja tanulmánykötetben valósul meg. A felsőoktatás hallgatói és oktatói, a szakképzés tanulói és dolgozói, a felnőttképzésben tanulmányokat folytatók és a munkaerőpiaci szereplők közérthető tájékoztatása disszeminációs kötetben történik.

A projekt eredményei:

A projekt keretében a mai munkaerőpiaci, technológiai és gazdasági igényeket figyelembe véve

  • felülvizsgálatra kerül a hatályos felsőoktatási jogszabályi környezet;
  • sor kerül a képzési és kimeneti követelmények új szemléletű meghatározására;
  • megújul a kérelemkezelő alkalmazás, a felvi.hu főoldala, statisztikai felületei és adatszolgáltatása, elkészül mobileszközökre optimalizált, reszponzív jelentkezési és ügyintézési felülete;
  • a felsőoktatási szervezetek és intézmények képviselői, a gazdasági szereplők és a társadalom tagjai a projektrendezvényeken közvetlenül is megismerhetik a projekt eredményeit;
  • tanulmánykötet és disszeminációs kötet készül az elért eredmények kommunikációja céljából.

A projekt megkezdésekor hatályos támogatási szerződés itt érhető el.

A projekt hatályos támogatási szerződése megtekinthető itt.

A projekt fotógalériája megtekinthető itt.