RRF-1.0.0-2021-00003 Projektindító támogatás a Digitális oktatási megoldások beépítése a mindennapi nevelés-oktatási gyakorlatba című projekt előkészítéséhez

RRF kedvezményezetti infóblokk keretes.png

A projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal
A projekt megvalósítási ideje: 2021. 09. 01. – 2021. 12. 31.
A megvalósítás költsége: 93 713 994 Ft
A projekt támogatási összege: 91 269 216 Ft

Előzmények

Az Európai Unió a koronavírus-járvány okozta közvetlen gazdasági és társadalmi károk helyreállítása érdekében létrehozta a közösség történetének legnagyobb ösztönző csomagját. Ennek a programnak az egyik alapvető eleme a Helyreállítási és Ellenálló-képességi Eszköz (RRF: Recovery and Resilience Facility).

Magyarország ehhez igazodva elkészítette a Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervét (HET), amely a járvány gazdasági és társadalmi hatásaira reagál, emellett a zöld és digitális átállást segíti elő. A HET egyik komponense a „Demográfia és köznevelés” terület, amelynek keretében megvalósul a „Digitális oktatási megoldások beépítése a mindennapi nevelés-oktatási gyakorlatba” című beruházás (továbbiakban: Beruházás).

A Beruházás vállalása a pedagógusok ösztönzése a digitális oktatási eszközök és módszerek gyakorlati alkalmazására, valamint digitális tartalom- és módszertani fejlesztések végrehajtása és elterjesztése. Többek között harmincezer pedagógus vesz részt az Oktatási Hivatal által szervezett, a digitális oktatási eszközök és módszertanok pedagógiai alkalmazását támogató, ösztönző programokon, és emellett megvalósul a Nemzeti Köznevelési Portál tananyagainak, tartalmainak bővítése, korszerűsítése.

Projektindító támogatás

A RRF-1.0.0-2021-00003 azonosító számú projekt célja a Projekt megvalósításához szükséges előkészítési tevékenységek végrehajtása, amelynek keretében megtörténik:

  • a Projektben részt vevő iskolák és pedagógusok kiválasztásának előkészítése;
  • a digitális transzformációba bevont pedagógusok első csoportja digitális kompetenciájának felmérése, IKT-módszertani felkészültségének feltérképezése;
  • száz fő mentor kiválasztása;
  • a képzések, valamint a digitális tartalomfejlesztés és ennek részeként a Nemzeti Köznevelési Portál feladatra való felkészítésének előkészítése;
  • a Projekt megvalósításhoz szükséges szakértelem feltárása, bevonásának ütemezése;
  • a Projekt megvalósíthatósági tanulmányának, valamint további alapdokumentumainak összeállítása;
  • egyéb horizontális támogató tevékenységek megvalósítása;
  • a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok végrehajtása.

A projekt támogatási okirata itt érhető el.

Nyomtatás