Projektarchívum


TÁMOP-3.1.5/12: Pedagógusképzés támogatása »

TÁMOP-3.1.8: Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban »

TÁMOP-3.1.10-11/1 Helyi oktatásirányítás fejlesztése »

TÁMOP-7.2.1: Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése érdekében »

RRF-1.0.0-2021-00003 Projektindító támogatás a Digitális oktatási megoldások beépítése a mindennapi nevelés-oktatási gyakorlatba című projekt előkészítéséhez»

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00059 Projekt címe: Oktatási nyilvántartás továbbfejlesztése»

KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18 2018-00003: Oktatási Hivatal ügyintézési térbe való integrálása »

EKOP-2.3.6: Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése »

EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése »

EFOP-3.1.1-14-2015-00001: Kisgyermekkori nevelés támogatása »

EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából »

EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása kiemelt projekt az „Esélyteremtő óvoda" »

EFOP-3.1.5-16-2016-00001: A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása »

EFOP-3.1.7-16-2016-00001: Esélyteremtés a köznevelésben »

EFOP-3.2.13-17-2017-00002: Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket és -kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése »

EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban »

EFOP-3.10.1-17-2017-00001: Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival »

ÁROP 1.2.18/A-2013: Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára »