EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 „A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés." 

A kiemelt projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal
A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2016. szeptember 1. – 2023. december 20.
A megvalósítás költsége: 6 896 720 196 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés" elnevezésű kiemelt projekt célja a TÁMOP-3.1.2-B/13 azonosító számú kiemelt projektben megkezdett, országosan egységes, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény elvárásrendszeréhez és a Nemzeti alaptanterv és kerettanterv változásaihoz igazodó új tartalmi szabályozókban foglalt követelményeknek megfelelő taneszközrendszer kiépítésének és fejlesztésének folytatása és befejezése.
A projekt célja a TÁMOP-3.1.2-B/13 azonosító számú kiemelt konstrukció keretében elkészített tankönyvek iskolai kipróbálásának folytatása, hatékonyságuk és használhatóságuk gyakorlati tapasztalatokon alapuló ellenőrzése, valamint ezek alapján a tankönyvek javítása, átdolgozása, valamint, a tankönyvek eredményes használatát elősegítő tanári segédanyagok készítése.
A projekt a Nemzeti Köznevelési Portál tekintetében a Portál továbbfejlesztését, a digitális tartalomszolgáltatások biztosítását és a köznevelési digitális tartalmakra vonatkozó fejlesztéseknek a Portálon való megjelenítését tűzi ki célul.
Az oktatási esélyteremtés biztosítása és a méltányos oktatás megteremtése érdekében fontos, hogy a nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók részére, továbbá a köznevelés egészére vonatkozóan a hiányterületekre is rendelkezésre álljanak korszerű, a tartalmi szabályozóknak megfelelő papíralapú, illetve digitális tankönyvek, taneszközök. Ezt a célt a projekt olyan oktatási esélyegyenlőséget javító intézkedésekkel éri el, amelyek a nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai sikerességének támogatását tankönyvekre és taneszközökre irányuló szakmai-tartalmi fejlesztéssel valósítják meg.

A projekt keretében tehát megvalósul:

- a kísérleti tankönyvek iskolai kipróbálása, majd a visszajelzések alapján a kiadványok átdolgozása, újgenerációs taneszközökként való véglegesítése;
- a tankönyvek eredményes használatát elősegítő tanári segédanyagok összeállítása, közreadása, a pedagógusok szakmai, módszertani támogatása;
- az NKP új funkcióinak kialakítása, a meglévő funkciók kiegészítése, a digitális tananyagok bővítése, a felhasználói élmény javítása, a felület akadálymentesítése;
- a kísérleti tankönyvfejlesztési programban nem érintett, a nemzetiségi nevelésben-oktatásban, a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében-oktatásában, a kötelező vagy kötelezően választható közismereti tantárgyak nevelésében-oktatásában alkalmazott, papír alapú és digitális tankönyvek, taneszközök átdolgozása, fejlesztése;
- 150 db tanári felkészítés az újgenerációs tankönyvekhez;
- 1100 tanuló bevonása a támogatott programokba.

A projekt a fenti vállalások teljesítésével járul hozzá a hazai köznevelési rendszer hátránykompenzációs képességének erősítéséhez, ezáltal a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéshez.

Kapcsolat:

A projekt szakmai megvalósításának helyszíne: 1074 Budapest Rákóczi út 70-72.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 19.