EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása

Főkedvezményezett: Oktatási Hivatal
Konzorciumi partnerek: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Digitális Jólét Nonprofit Kft. (jogutód: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség).
A projekt megvalósítása: 2017. 06. 01. – 2023. 12. 20.
A megvalósítás költsége: 11 793 935 249 Ft
A támogatás mértéke: 100%

  • az Oktatási Hivatal keretösszege: 7 636 678 803 Ft
  • az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem keretösszege: 2 157 256 446 Ft
  • a Digitális Jólét Nonprofit Kft. (jogutód: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség) keretösszege: 2 000 000 000 Ft

Hírek, rendezvények >>

A projekt eredményeit bemutató kiadvány >>

A kiemelt projekt célja:

  • a köznevelés tantervi-tartalmi szabályozóinak fejlesztése, a fejlesztési területek és a nevelési célok beépülésének segítése a pedagógiai kultúrába és a pedagógiai munkába, ezáltal a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése;
  • a köznevelés minőségének javítása és a lemorzsolódók arányának csökkentése a köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és érettségi vizsgarendszer továbbfejlesztésével, valamint a pedagógusok módszertani kultúráját és kreativitását támogató digitális pedagógiai fejlesztésekkel, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakításával, megújításával és a kapcsolódó támogató szolgáltatások biztosításával;
  • az elektronikus diagnosztikus mérési és értékelési rendszer továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a megvalósuló fejlesztések a tanulói képességek és tudás többoldalú megismerési lehetőségének megteremtésével mérési és tartalomfejlesztési oldalról egyaránt támogatni tudják a tanulási hátrányok és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését;
  • a köznevelés minőségi fejlesztése gyakorlatcentrikus, motiváló informális és nemformális tanulási módszerek, komplex nevelési-oktatási programok – mint például témahetek – fejlesztésével, megvalósításával;
  • a tanítási éven kívüli tematikus nemformális és informális tanulási alkalmak, programok fejlesztése az élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

1. A köznevelési mérés-értékelési és vizsgarendszer fejlesztése

További részletek

2. A diagnosztikus értékelési rendszer továbbfejlesztése

További részletek

3. Köznevelési témahetek, témanapok programfejlesztése

További részletek

4. Digitális pedagógiai fejlesztések

További részletek

5. Tematikus informális és nemformális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása

További részletek