Pályaorientációs mérőeszközt fejlesztettek ki egy uniós projektben

Elkészült a Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz (POM), és több ezer pedagógus vett részt az eszköz használatát bemutató képzéseken, tematikus rendezvényeken az Oktatási Hivatal (OH) EFOP-3.2.13-17-2017-00002 – Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket és -kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése című projektjében, amely az Emberi Erőforrások Minisztériumának kezdeményezésére, az Európai Unió 1 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásával valósult meg.

A program átfogó célja volt az általános és középiskolák pályaorientációs eszköztárának bővítése a tudatos életpályatervezés támogatása érdekében; külön hangsúlyt helyezve a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) pályák iránti érdeklődés felkeltésére.

A projektben létrehozott komplex, online alkalmazás, a POM önismeretre alapozó kérdéseivel, az MTMI-készségeket és -kompetenciákat is vizsgáló feladataival a 7-8., illetve a 10-12. évfolyamos tanulók megtalálhatják az érdeklődésüknek, kompetenciáiknak leginkább megfelelő pályákat, továbbtanulási utakat. A fejlesztés során több mint 10 ezer tanuló próbálta ki a pályaorientációs eszközt. A diákok mellett a szülőket és a tanárokat is számos hasznos információval segítő felület elérhető a pom.oktatas.hu honlapon.

A pedagógusok a pályaorientáció fontosságának felismerését támogató, szemléletformáló továbbképzéseken és a mérőeszköz szakszerű alkalmazását megkönnyítő szakmai programokon vehettek részt: 1700-an akkreditált továbbképzésen, további 1300-an pedig nemformális képzésen vagy tematikus tájékoztatón bővítették módszertani tudásukat, és ismerték meg az eszköz működését, továbbá ötleteket kaptak arra is, hogyan illeszthető be a pályaorientációt támogató eszköz az iskolai mindennapokba. A projekt munkatársai a szakmai együttműködést támogató fórumokat, műhelyfoglalkozásokat szerveztek, amelyeken a tapasztalatok és a bevált módszerek, jó gyakorlatok megosztására is lehetőség volt. A tájékoztató rendezvényeket is beleszámolva több mint 4000 pedagógusnak volt módja elmélyíteni pályaorientációs ismereteit a projekt időszaka alatt.

A projektet 2017. június 1. és 2021. október 30. között valósítja meg az OH.

Nyomtatás