EFOP-3.2.13-17-2017-00002: Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket és -kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése


A projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal

A projekt megvalósítási ideje: 2017. június 1. – 2021. október 31.
A megvalósítás költsége: 998 574 215 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt fő célja: a köznevelési intézmények pályaorientációs módszertanának megalapozása, megerősítése, illetve ennek keretében a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák népszerűsítésére alkalmas módszertan kifejlesztése.

A projekt részcéljai:

 • a köznevelésben tanuló diákok tudatos felnőttkori életpálya-építésének és majdani sikeres munkaerőpiaci részvételének megalapozása az ezekhez szükséges készségek fejlesztésével;
 • ennek érdekében a pedagógusok pályaorientációs módszertani ismereteinek bővítése;
 • a köznevelés eredményességének, hatékonyságának növelése és hátránykompenzáló szerepének erősítése.

A projektben megvalósuló fő tevékenységek:

 • a pályaorientáció szerepének és fontosságának felismerését segítő tréningjellegű szemléletformáló pedagógus-továbbképzés kidolgozása és megvalósítása;
 • az általános iskolások és a középiskolások pályaorientációját segítő mérőeszköz és annak használatát segítő módszertan kidolgozása;
 • mérőeszköz kifejlesztése az MTMI- (matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai) készségek és -kompetenciák pályaorientációs vizsgálatára;
 • a mérőeszköz online használatát lehetővé tevő szoftverrendszer kifejlesztése;
 • tájékoztató rendezvényeken a pályaorientációt segítő fejlesztés bemutatása a köznevelési intézmények vezetőinek, pedagógusainak és az érintett diákoknak;
 • a pályaorientációt segítő mérőeszköz módszertanilag megalapozott alkalmazását segítő pedagógus-továbbképzés kidolgozása és megvalósítása;
 • a különféle pályaorientációs fejlesztéseket összekapcsoló szakmai fórum létrehozása, valamint működtetése a munkaerőpiac és a felsőoktatás képviselőinek bevonásával.

A projekt várható eredményei:

 • a pályaorientációs tevékenységet segítő, szemléletformáló pedagógus-továbbképzési program;
 • minden érintettnek elérhető, a pályaorientációt támogató, komplex mérőeszköz és módszertan, amely az önismeretre, az egyéni képességekre és kompetenciákra – kiemelten az MTMI-kompetenciákra – és ezek vizsgálatára épül;
 • a tesztek és kérdőívek anonim kitöltését lehetővé tevő online szoftverrendszer, amely segíti a tanulókat, hogy megtalálják a profiljuknak és érdeklődésüknek megfelelő pályákat, valamint az ezekhez szükséges készségeket és tudást kínáló közép- és felsőfokú intézményeket;
 • a pályaorientációt szolgáló mérőeszköz módszertanilag megalapozott alkalmazását segítő pedagógus-továbbképzési program;
 • 2000 pedagógus részvétele a továbbképzéseken;
 • 50 tájékoztató rendezvény az eszköztár bemutatására.

Érdeklődés a projektben megvalósuló fejlesztésekről: EFOP3213@oh.gov.hu

Érdeklődés a továbbképzéseinkről: kepzes.efop3213@oh.gov.hu

Megtartott továbbképzések elégedettségi és minőségbiztosítási összesítői >>

 

Rendezvények >>

Sajtóközlemények >>

Kisfilmek>>

Nyomtatás

CÍMKÉK

efop 3213