A tanulói motivációt erősítő jó gyakorlatot dolgoztak ki Gégényben

„Nyerő páros" és „Hallgatókat mindenhová" – többek között e programokkal értek el jelentős esélyteremtő intézményfejlesztési eredményeket a Gégényi Gárdonyi Géza Általános Iskolában. A komplex fejlesztés részleteit az Oktatási Hivatal (OH) „Hogyan működik a gyakorlatban?" A projekt hatására megindult fejlesztések a helyi sajátosságok tükrében című műhelyfoglalkozásán ismerhették meg az érdeklődők, 2019. november 12-én.

Az OH rendezvényének célja az volt, hogy bemutassa az EFOP-3.1.7 - „Esélyteremtés a köznevelésben" című projekt szakmai támogatásával elért helyi eredményeket: javultak az iskola diákjainak tanulmányi eredményei, fejlődtek a kompetenciáik, a szüleik pedig motiváltabbá váltak az iskolai szerepvállalásban, javult a szülő-tanár kapcsolat.

A program kezdetén Soltész Béla, az iskola intézményvezetője és Metka Katalin, a projekt szakmai vezetője köszöntötte a résztvevőket. Metka Katalin nyitóbeszédében elmondta, hogy a projekt 150 hátrányos helyzetben lévő általános iskolát támogat az Esélyteremtő Intézményfejlesztési Program és Eszközrendszer (ETIPE) segítségével. Emellett a program szakmai segítséget nyújt 288 tanodának, a Bari Shej programban részt vevő 88 intézménynek, valamint 13 Második esély iskolának. A „Hallgatókat mindenhová" program keretében 30 általános iskola módszertani partneriskolaként fogadja a pedagógushallgatókat. Metka Katalin kiemelte: nagy az érdeklődés a program iránt, hiszen a hallgatók ezekben az iskolákban olyan módszerekkel ismerkedhetnek meg, amelyekkel a többi gyakorlóintézményben nem találkoznak.

Ezt követően Straub Zsolt mentor ismertette az általa mentorált 7 intézmény fejlesztési céljait: a kompetenciamérések eredményeinek javítását, a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését, a tanulói motiváltság megerősítését, a komplex tehetségfejlesztést, valamit a szülő és az iskola közötti kapcsolat elmélyítését. Szakadáti Veronika intézményvezető-helyettes bemutatta, hogyan valósítják meg a célokat a gégényi iskolában. Miután az iskola komplex helyzetelemzést készített, a fent említett fejlesztési területek közül három fő cél emelkedett ki: a tanulók kompetenciáinak fejlesztése, a tanulói motiváció ösztönzése és a szülőkkel való kapcsolattartás erősítése. Az iskola mindhárom területen pozitív eredményekről számolhat be. A szülői értekezletek látogatottsága például a 2017/18-as 61%-ról a 2018/19-es tanévben 82,7%-ra nőtt, annak is köszönhetően, hogy a szülők számára is nyitott iskolai programokat összekötötték az értekezletekkel. A tanulók tanulmányi eredményeinek átlaga is javult többek között a „Nyerő páros" nevű jó gyakorlat hatására.

A „Nyerő páros" a 4–8. osztályos gyerekeknek szól, és a motivációt helyezi a középpontba. Szeptemberben tanulópárok alakulnak a diákokból, akik aztán egész tanévben bátorítják, buzdítják egymást a tanulásra. Azok a tanulók, akik egy-egy hónapban javítanak a tanulmányi átlagukon, megkapják a „nyerő páros" jelzőt. A műhelyfoglalkozáson Balláné Balogh Aranka támogató szakértő és Pekoláné Győry Mária pedagógus megmutatták a jó gyakorlathoz kapcsolódó motivációs falat, amelyen különböző képek és idézetek ösztönzik a gyerekeket az eredményes tanulásra, majd Balláné Balogh Aranka az iskolás gyerekek közreműködésével bemutatta a gyakorlatot.

A rendezvény zárásaként Drahos Judit, a projektbe bevont pszichológus közös gondolkodásra hívta a jelenlévőket az iskolai motiváció nehézségeiről és lehetőségeiről egy interaktív csoportfoglalkozás keretében.