Közel 2000 roma lány iskolai eredményességét támogatta az Oktatási Hivatal projektje

16 megyében mintegy 440 mentor közel 2000 fiatal lányt és családját támogatta,  csökkentve a végzettség nélküli iskolaelhagyásuk esélyét. Mindez hozzájárul későbbi foglalkoztathatóságuk elősegítéséhez is – hangzott el a Bari Shej (Nagylány) program zárókonferenciáján, Budapesten.

A program az Oktatási Hivatal (OH) Esélyteremtés a köznevelésben (EFOP-3.1.7-16-2016-00001) című kiemelt európai uniós projektjében valósult meg, amelynek célja a roma lányok végzettség nélküli iskolaelhagyásának mérséklése, ennek érdekében a közreműködő mentorok két éven keresztül segíttették mentoráltjaikat hétköznapjaikban: mind a tanulásban, mind az életvezetésben. Eredményes munkájukat a kiemelt projekt mentori kézikönyvvel, mentorfelkészítéssel és szakmai műhelyfoglalkozásokkal segítette.

A rendezvényt dr. Gloviczki Zoltán, az OH elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte, hogy a program számos jó gyakorlatot, jelentős segítséget nyújtott a támogatott fiatal lányoknak, és megköszönte a projektben résztvevők munkáját. Ezt követően Langerné Victor Katalin, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy az OH gondos gazdája volt a projektnek. Megköszönte a kollégáknak az együtt gondolkodást és az odaadó munkát, hiszen folyamatos készenlétükkel biztosították, hogy a projektben mentoráltaknak mindig legyen kihez fordulniuk. Biztosított minden részt vevő vendéget: jelenleg is azon dolgoznak, hogy a Bari Shej program, és ezen keresztül a közös munka folytatódhasson.

A későbbiekben Brassói Sándor, az OH köznevelési elnökhelyettese a projekt célkitűzéseit ismertetve bemutatta a kiemelt projektet alkotó programokat. Elsőként az intézményfejlesztésre fókuszáló programelemet emelte ki, amely 150 köznevelési intézmény számára nyújt szakmai szolgáltatást: mentorok, szupervizorok, gyógypedagógusok, pszichológusok az esélyteremtő módszertan beágyazódását segítő érzékenyítő képzéssel, a pedagógushallgatók számára kiemelten fontos  módszertani partneriskolai hálózat (MPH) létrehozásával segítették az intézményeket. Majd a projekt három további programelemét: a Tanoda, a Második esély iskolák programot, valamint a roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése érdekében indított Bari Shejt is ismertette az elnökhelyettes.

Utóbbit Metka Katalin, a projekt szakmai vezetője prezentációjában részletesen is bemutatta: a Bari Shej programban összesen 87 szervezet vett részt, az ország 16 megyéjében. Mintegy 440 mentoruk közel 2000 roma lányt támogatott, segítve iskolai előrehaladásukat, későbbi foglalkoztathatóságukat, hozzájárulva a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, valamint életminőségük, egészségi állapotuk javulásához, továbbá szüleik nevelési képességeinek fejlődéséhez. „A mentorálás alapvető célja, hogy a résztvevő lányoknak egy más minőségű jövőképet adjunk, melynek része az önmegvalósítás is” – összegezte feladukat a szakmai vezető.

Ezután a szakmai fejlesztés és támogatás közben szerzett tapasztalatait osztotta meg Lacza Zoltánné, a gyulaji Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda vezetője és Jónás Jánosné, Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselője. Mindketten kiemelték, hogy munkájukhoz jelentős segítséget nyújtott az OH által biztosított szakmai háttér, különösen a mentorfelkészítésen, a műhelymunkákon és a fókuszcsoportos interjúk során. E módszertani fórumok abban segítették őket, hogy kölcsönös bizalmon alapuló jó kapcsolatot alakítsanak ki a lányokkal, erősítsék a lányok egyéni motivációját és csökkentsék a lemorzsolódást erősítő tényezőket.

A Bari Shej program záró tanulmányát dr. Pupek Emese, az OH szakmai szakértője ismertetette. A tanulmány bemutatja a program szakmai támogatásának elemeit, tartalmazza a mentortevékenység részletes leírását, és összegezi a mentoráltak, mentorok, iskolaigazgatók, osztályfőnökök és a támogató szervezetek értékelését, tapasztalatait. A kiadvány fontos része továbbá a szakemberek munkáját hosszú távon segítő jógyakorlat-gyűjtemény.  A programban helyet kaptak a projekt legfontosabb szereplői, a gyermekek is: a szarvasi fiatalok meseelőadásban dolgozták fel és mutatták be Doja, a cigánytündér történetét.

Ezt követően Urgyán György Tibor, a Perspektíva és Stúdium Alapítvány munkatársa osztotta meg a szakmai fejlesztés és a mentorfelkészítés, valamint a műhelymunkák során szerzett tapasztalatait.

A rendezvény zárásaként a programban közreműködő mentorok és mentoráltak személyes történeteit hallgathatták meg a résztvevők. Végül Metka Katalin szakmai vezető válaszolt a közönség kérdéseire, és megköszönte a résztvevők, valamint a szervezők munkáját.

Nyomtatás