Több ezer fiatal kapott esélyt az oktatásban

Több ezer hátrányos helyzetű fiatal kapott szakértő támogatást tanulmányai folytatásához és a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen végzettség megszerzéséhez az Oktatási Hivatal (OH) Esélyteremtés a köznevelésben (EFOP-3.1.7-16-2016-00001) című kiemelt projektjének köszönhetően, amely - az Európai Unió 3,000 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásával - összesen 4,290 milliárd forintból valósult meg.

Az OH  a projektbe bevont 150 iskola szakmai munkáját segítette az Esélyteremtő Intézményfejlesztési Módszertan (ETIPE) alkalmazásával: a fejlesztési célokat mentorok, szupervizorok, pszichológusok és gyógypedagógusok összehangolt munkájával valósították meg.

A hivatal továbbá több, intézményrendszeren kívüli programnak biztosított módszertani támogatást:

288 tanodát segített 25 tanácsadó, akik rendszeresen látogatták az intézményeket, közreműködtek a be- és kimeneti mérések elvégzésében, az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében és a költséghatékony gazdálkodásban, valamint képzéseket, műhelyfoglakozásokat szerveztek.

A Bari Shej program két éven át 88 intézményben 2000 roma lányt támogatott mentorálással végzettsége megszerzésében és a hétköznapi életben. Az eredményes munkát az OH mentor kézikönyv elkészítésével, képzésekkel és műhelyfoglalkozásokkal segítette.

A második esély iskolák célja a végzettség nélküli iskolaelhagyók visszaterelése az oktatásba. Az intézmények a tanulók egyéni jellemzőit, körülményeit figyelembe véve szervezték meg a nevelés-oktatást. Az OH 13 ilyen iskola munkáját is támogatta továbbképzésekkel, műhelyfoglalkozásokkal.

A projektben létrejött a Módszertani Partneriskola Hálózat: az intézmények feladata, hogy a gyakorlatban készítsék fel a pedagógushallgatókat az esélyteremtő munkára. A partneriskolák az OH közreműködésével változatos módszertani kultúrát ismertek meg, amelynek elsajátításával képessé váltak a tanárjelöltek fogadására.

Az Esélyteremtés a köznevelésben című projekt 2017. január 10-től 2021. április 30-ig tart.

Nyomtatás