EFOP-3.1.7-16-2016-00001: Esélyteremtés a köznevelésben

 

A kiemelt projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal
A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2017. 01. 10. – 2021. 04. 30.
A megvalósítás költsége: 4 239 021 089 Ft
Támogatás összege: 3 000 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 70%


A kiemelt projekt célja a befogadó nevelés támogatása, a végzettség nélküli iskolaelhagyás és lemorzsolódás kezelése, a hátrányos helyzetű tanulók oktatási és munkaerő-piaci esélyeinek növelése, a társadalmi beilleszkedésének elősegítése, és ezáltal a köznevelési rendszer méltányosságának, valamint a gazdaság versenyképességének növelése. Cél továbbá az iskolarendszeren kívüli hátránykompenzációt növelő programok (Tanoda, Második esély, Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése című programok) egymáshoz illeszkedésének, eredményességének és nyomon követésének fejlesztése.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

A köznevelési intézmények szakmai munkájának fejlesztése, pedagógusok bevonása, támogatása a pedagógiai munka megújításában. Az esélyteremtő módszertant alkalmazó és annak bemutatására, megismertetésére vállalkozó köznevelési intézmények módszertani pedagógiai gyakorló feladatok szakmai támogatására is alkalmas intézménnyé válásának támogatása, a pedagógiai módszertani gyakorló feladatokban közreműködő (ún. gyakorlóintézmény) intézményi hálózat bővítése, fejlesztése. A deszegregációs folyamatok előkészítése és a megvalósítás támogatása a település teljes intézmény- és kapcsolatrendszerében.

Helyi projektek szakmai megvalósítása, nyomon követése, a projektben dolgozó mentorok, tanácsadók képzése, szupervíziója, tudásmegosztás, hálózatosodás támogatása, a helyi projektek időközi és záró értékelése, tanácsadás (Tanoda, Roma lányok, Második esély programok).

A tudásmegosztás elősegítése a bevont intézmények/szervezetek között. A tanulók továbbtanulási esélyeinek és lehetőségeinek megerősítését szolgáló intézményi együttműködések kialakítása tanodákkal, kollégiumokkal, középfokú iskolákkal, egyetemekkel, roma szakkollégiumokkal.

A projekt egyes területeihez kapcsolódó pedagógus-továbbképzések fejlesztése, akkreditációja, képzések lebonyolítása.

A meglévő jó gyakorlatok, módszerek minél szélesebb körű megismertetése és bevezetésének, adaptációjának támogatása. Mérés-értékelési módszerek alkalmazása, fejlesztése.

 

 

Rendezvények >>

Szakmai eredményeink >>

Nyomtatás