EFOP-3.1.5-16-2016-00001: A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

 

 

 • A kiemelt projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal
 • A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2017. január 2. – 2020. szeptember 30.
 • A megvalósítás költsége: 12 900 000 000 Ft
 • Támogatás mértéke: 100%

 

 

A korai iskolaelhagyók számának csökkentése az Európa 2020 Stratégia kulcsindikátora. Hazánk vállalása, hogy 2020-ig 10%-ra csökkenti az arányt. A stratégia célkitűzéseihez illeszkedve a kiemelt projekt célja: ágazati, helyi közösségi együttműködések kialakítása által olyan komplex és célzott intézményfejlesztő programok megvalósítása a bevont köznevelési intézményekben, amelyek által csökken az ott tanulók lemorzsolódási kockázata, hozzásegítik a tanulókat végzettségek, a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen és hasznosítható kompetenciák megszerzéséhez, továbbá az Oktatási Hivatal által működtetett területi és helyi szintű pedagógiai szakmai szolgáltató rendszer fejlesztése.

Az alábbi főbb tevékenységek valósulnak meg a projekt során:

 • A bevont köznevelési intézmények (óvodák, általános és középfokú oktatási-nevelési intézmények) komplex támogató fejlesztése, központi támogató koordinációval egyedi és differenciált intézményi fejlesztési programokon keresztül.
 • A bevont intézményekben a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók közvetett és közvetlen, célzott támogatása, iskolai és későbbi munkaerőpiaci sikerességéhez szükséges feltételek javítása.
 • A köznevelési intézmények hálózatosodásának elősegítése.
 • Az Oktatási Hivatal által működtetett területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltató és módszertani támogató rendszer fejlesztése, a befogadó oktatási célú fejlesztés érdekében oktatásszervezési intézkedési tervek fejlesztésének elősegítése.

A projekt beavatkozásai a konvergencia régiókra irányulnak, és a 2020-ban elérendő tagállami vállalás által figyelembe vehető korcsoportnak (18-24 év) a jelenleg megfelelő életkori csoportját célozzák.

A projekt eredményeként:

 • 450 köznevelési intézményben komplex és differenciált alapú intézményfejlesztés révén javul a minőségi neveléshez-oktatáshoz való hozzáférés;
 • a köznevelési intézmények egymástól való tanulása, a köznevelési intézmények partneri kapcsolatai megerősödnek és fejlesztésre kerülnek, jó gyakorlatok adaptálhatóvá válnak;
 • a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulókhoz kapcsolódó pedagógiai szolgáltatás kínálat fejlődik,
 • az Oktatási Hivatal területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltatásai és módszertani kínálata bővül;
 • a befogadó nevelés-és oktatásszervezés megteremtéséhez kapcsolódó intézkedések a hozzá kapcsolódó eljárások, képzések modellezhetővé válnak.

Kapcsolat:

projekt szakmai megvalósításának székhelye:
1122 Budapest, Maros utca 19-21.

postacím:
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
1363 Budapest, Pf. 19.

telefonszám:
06 1 477 31 41
Óvodai alprojekt: 06 1 374 22 18

e-mail elérhetőség:
FEH adatváltozás bejelentés: efop315.intezmeny@oh.gov.hu
Ügyfélszolgálat: efop315_ugyfelszolgalat@oh.gov.hu
Óvodai alprojekt: efop315.ovoda@oh.gov.hu

Rendezvények >>

Nyomtatás