Nyitókonferencián mutatta be az Oktatási Hivatal a tanulói lemorzsolódás megelőzését támogató kiemelt uniós projektet

Az Oktatási Hivatal (OH) EszmeCsere a tanulói lemorzsolódás megelőzése érdekében címmel rendezte meg október 17-én az ELTE Lágymányosi Campusán A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása (EFOP-3.1.5-16-2016-00001) kiemelt európai uniós projekt nyitókonferenciáját. A rendezvényen szakmai vezetők és szakértők ismertették a projekt legfontosabb céljait, pedagógiai-szakmai keretrendszerét és az intézményfejlesztések megvalósításának részleteit.

A projekt átfogó célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, csökkentése, illetve újratermelődésének megakadályozása. A programban olyan köznevelési intézmények (óvodák, általános iskolák, gimnáziumok) összesen 450 feladatellátási helye részesül komplex intézményfejlesztési támogatásban, amelyek a végzettség nélküli iskolaelhagyás, az országos pedagógiai méréseken elért gyenge eredmények vagy a településszintű oktatási szegregáció terén különösen veszélyeztetettek lehetnek; vagy épp ellenkezőleg: prevenciós tevékenységük jó példával szolgál a tanulói lemorzsolódás csökkentésében. A programba bevont feladatellátási helyek szakmai támogatásban részesülnek, ami intézményi sajátosságaik, pedagógiai szükségleteik figyelembevételével nyújt segítséget a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésében és csökkentésében.

A projektben előirányzott fejlesztéseket az OH – a pedagógiai oktatási központok közreműködésével – a kedvezményezett köznevelési intézményeket támogató mentorhálózat kiépítésével valósítja meg. A pedagógiai oktatási központok (POK-ok) működésének fejlesztése magában foglalja a köznevelési intézményeknek nyújtott pedagógiai-szakmai szolgáltatások tartalmi bővítését a végzettség nélküli iskolaelhagyás témájában, a pedagógiai módszertanok online megismertetését és terjesztését, valamint a kortársbántalmazás elleni mentorprogramhoz, illetve az intézményi internetbiztonsághoz kapcsolódó pedagógiai szolgáltatások kifejlesztését.

Az OH az iskolák kötelező adatszolgáltatása, mutatói, kompetenciamérési eredményei alapján választotta ki azt a 300 alap- és középfokú iskolai feladatokat ellátó köznevelési intézményt, amely bekapcsolódik a projektbe, és részt vesz a fejlesztésekben. A 150 óvodai feladatellátási hely kiválasztása 2018 januárjában kezdődik. A projekt ekkortól, a prevenció bekapcsolásával komplexebbé, jelentősen hatékonyabbá válik, hogy az általa elért gyermekek számára a köznevelésben eltöltött teljes időszakban kifejthesse pozitív hatásait.


 

A konferencián elhangzott előadások letölthető prezentációi:

Sajtóközlemény >>

Nyomtatás

CÍMKÉK

efop, efop315