Online kérdőíves kutatás – Tájékoztató

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című kiemelt projektje (a továbbiakban: Projekt) online kérdőíves kutatást végez a Projektbe bevont intézményekben és azok feladatellátási helyein dolgozó pedagógusok körében.

A kérdőíves vizsgálat célja, hogy információkat kapjunk az intézmények belső világáról, a pedagógusok mindennapi pedagógiai gyakorlatáról, illetve a Projekttel kapcsolatos eddigi ismeretekről és a korai iskolaelhagyással kapcsolatos véleményekről. A kutatás hozzájárul a Projekt keretében megvalósuló szolgáltatások tervezéséhez és fejlesztéséhez.

Noha a kérdőívben szerepelnek bizonyos alapadatok, ezúton is szeretnénk felhívni a kitöltők figyelmét, hogy a kapott eredményeket csupán összevontan elemezzük, a kért háttéradatokat a keresztösszefüggések elemzésekor használjuk. A kitöltők egyedi válaszait semmilyen módon nem azonosítjuk.

Regisztráció >>

Nyomtatás

CÍMKÉK

efop315, kérdőív