Ugrás a tartalomhoz

EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása kiemelt projekt az „Esélyteremtő óvoda"

2017. március 13.

A kiemelt projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal

A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2016. november 16 - 2020. december 31.
A megvalósítás költsége: 4 153 546 116 Ft 
Támogatás mértéke: 100%


Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) a „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása" kiemelt projekt 550 együttműködő óvodával és 1100 óvodapedagógussal valósítja meg az „Esélyteremtő óvoda" projektet, mely a pedagógiai tevékenység hatékonyságát segíti, egyben az óvodai fejlesztő programot (IPR) váltja fel.

A projektben az OH által kidolgozott és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Helyettes Államtitkársága által elfogadott kiválasztási szempontoknak megfelelő óvodák vesznek részt, amelyekben a hátrányos helyzetű gyermekek aránya (halmozottan hátrányos helyzetűeket is beleértve) meghaladja a gyermeklétszám 10 %-át, és az intézmény és/vagy az intézmény bármely feladatellátási helye legalább egyszer részt vett a megelőző nevelési években az IPR programban.

Jelen projekt az Európai Unió által támogatott Emberi Erőforrások Operatív Program (EFOP) keretében biztosított forrásból valósul meg, így együttműködő partnereink a kevésbé fejlett – azaz konvergencia  régiók területéről kapcsolódhatnak be a fejlesztésbe.

Az „Esélyteremtő óvoda" projekt célja, hogy országszerte közösen létrehozzunk egy olyan intézményhálózatot, melynek tagjai az esélyteremtő nevelési eljárásokat eredményesen alkalmazzák és képesek azokat más óvodákkal is megismertetni. Mindezzel hozzájárulva a hátránykompenzáló képesség hatékonyságához, a társadalmi helyzetből fakadó hátrányok mérsékléséhez.

A komplex esélyteremtő intézményi fejlesztés a hatékony hétköznapi pedagógiai tevékenység feltételeinek megteremtéséhez szükséglet szerint járul hozzá:

Az óvodákban dolgozó pedagógusok munkájának támogatása érdekében:

Az „Esélyteremtő óvoda" projekt fejlesztése online adatszolgáltatáson alapuló állapotfelmérésre épül, melyet igény és szükségletfelmérés egészít ki. A helyzetelemzés tapasztalatait és eredményét tanulmányban foglaljuk össze, amelyet az érdeklődő szakmai nyilvánosság számára is elérhetővé teszünk.

Háromoldalú együttműködési megállapodás (OH, fenntartó, óvoda) legitimálja a 2020. szeptember 30-ig tartó folyamatot. A megállapodás értelmében óvodánként két pedagógus aktív közreműködése révén valósul meg a közös gondolkodás az esélyteremtés pedagógiai és intézményi tartalmáról valamint módszereiről.

Elérhetőség:

 

Rendezvények >>

Szakmai eredmények >>
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra