Több ezer hátrányos helyzetű gyermek felzárkózását segítette az „Esélyteremtő óvoda” projekt

 

EFOP313_leporelló_projektarculati_elem.docx.jpg

 

Az Oktatási Hivatal „Esélyteremtő óvoda” projektje 560 óvodával és 1100 óvodapedagógussal működött együtt négy éven át annak érdekében, hogy az intézmények minél eredményesebbek legyenek a hátrányos helyzetű családokból származó gyermekek nevelésében, és ezzel megalapozzák azok későbbi iskolai sikerességét.

A projekt az elmúlt négy évben ott segített, ahol a legnagyobb szükség van a támogatásra: főként olyan dél-dunántúli, észak-alföldi és észak-magyarországi intézmények kerültek be a programba, amelyekben a hátrányos helyzetű gyermekek aránya meghaladja a tíz százalékot.

 

Képzések, fejlesztőeszközök, értékközvetítő programok

A projekt indulásakor 1143 óvodapedagógus harmincórás akkreditált továbbképzésen vett részt az esélyteremtő szemlélet megalapozása, támogatása érdekében.

Az 560 partneróvoda azonosította problémáit, működési környezetük és körülményeik feltárása után fejlesztési és cselekvési tervet dolgozott ki, és elkészítette fejlesztési programját a projekt fenntartási időszakára.

A partnerintézmények összesen 340 millió forint értékben kaptak egyéni fejlesztőeszközöket és csoportszoba-felszereléseket a mászófaltól a tornazsámolyon át a kisasztalig és a trambulinig. A projekt támogatásával szervezett hátránykompenzáló és a szocializációt erősítő kulturális eseménysorozatnak köszönhetően csaknem 15 ezer gyermek jutott el színházba, bábszínházba, koncertre. További 5900 gyermek vett részt élményt adó szabadidős programon, kiránduláson.

Kifejezetten nagy sikert aratott az a workshopsorozat, amely húsz óvodában mutatta be játékos formában a robotika alapjait. Húsz óvodában indult meseterápiás foglalkozás óvodapedagógusoknak arról, hogyan alkalmazzák a mesét a hátrányos helyzetű gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztésére. Nyolcvanhét partneróvodában szerveztek műhelyfoglalkozásokat helyi, egyedi tartalmakkal az egészségmegőrzésről és a helyes táplálkozásról a szülők és a hozzátartozók bevonásával.

 

Fókuszban a hálózati tanulás és a helyi tudásátadás

A projekt egyik célja és eszköze is volt a hálózati tanulást segítő együttműködési formák kialakítása és működtetése.

Az óvodai hálózatot alkotó 560 intézményből az óvodák földrajzi elhelyezkedése alapján 92 – öt–hét óvodából álló – csoport alakult. A projektműködés alapjai a csoportok lettek. A havonta megtartott csoporttalálkozókon bemutatták a szakmai és szervezési feladatokat, esetmegbeszéléseken megvitattak egy-egy szakmai problémát, majd a konzulens vezetésével áttekintették a soron következő fejlesztési elemeket. A közreműködők kérdezhettek egymástól, megismerhették mások munkáját, megerősítést és ötleteket kaphattak saját tevékenységükhöz.

A konzulensi hálózat az óvodai hálózattal együtt jött létre, a 92 csoport élén 89 konzulens állt. A hálózat az óvodák földrajzi elhelyezkedése alapján kialakított hat régiós egységből épült fel. Ezeket vezető konzulensek irányították, akik a projektet szakmailag ellenőrizve havonta áttekintették az ütemterv szerinti feladatokat, az operatív teendőket. A regionális találkozókon mindezt megosztották a helyi konzulensekkel, akik ezt követően tájékoztatták saját intézményi csoportjaikat a részletekről, és végiglátogatták a csoportjukba tartozó óvodákat, hogy segítsék a közvetlen fejlesztőmunkát. A konzulensi hálózat mindhárom működési szintjén közösen értelmezték a szakmai feladatokat, továbbá az elvégzett tevékenységeket mindig érdemi visszajelzés követte, így a megbeszélések a projektmegvalósítás fontos fórumaivá váltak.

A módszertani központok hálózatát 46 óvoda alkotta, közülük több az Oktatási Hivatal bázisintézménye is. A módszertani központok műhelyfoglalkozások, hospitálási lehetőségek igény szerinti szervezésével, jó gyakorlatok közreadásával segítették térségükben a hátránykompenzációs pedagógiai eljárások megismerését, és támogatták az óvodák innovatív törekvéseit.

Az óvodapedagógusok újszerűnek, hatékonynak találták ezt az együttműködési modellt. Akik személyesen tapasztalták meg a hálózatos együttműködés előnyeit, a projekt lezárása után is motiváltak lesznek a fenntartásában, működtetésében. A tudásmegosztást támogató helyi együttműködések így hozzájárulnak a komplex esélyteremtő fejlesztés széles körű alkalmazásához, ezzel a hátrányos helyzetű gyermekek eredményesebb neveléséhez, későbbi iskolai sikerességük megalapozásához.

 

A projektben részt vevők visszajelzései:

„A projekt hozzásegített minket ahhoz, hogy megismerjük a térség óvodáit, az ott dolgozó kollégákat. A rendszeres találkozókon lehetőségünk volt kölcsönösen elemezni a problémákat, tanácsokat és segítséget adtunk és kaptunk. A kulturális élményszerző programoknak köszönhetően olyan helyekre juthattak el hátrányos helyzetű óvodásaink, ahová addig soha. A fejlesztőeszközök biztosítása is jelentősen támogatta az óvodai nevelőmunkát.”

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodapedagógus

 

„Személyes és szakmai kapcsolatokat, valamint módszertani, szakmai tudást adott a projekt. A havonta esedékes konzulensi találkozók olyan bázist jelentettek az életemben, ami megerősített szakmai területen, de az emberi vonala emelkedett ki igazán számomra. Rengeteget tanultam, rengeteg tapasztalatot szereztem, sok-sok sikeres napot élhettem meg. Az óvodákkal/pedagógusokkal kialakult értékes kapcsolatot is a projektnek köszönhetem.”

Nógrád–Heves megyei konzulens

 

„A kiváló minőségű fejlesztőeszközök mellett a kulturális programok is felejthetetlen élményt jelentettek hátrányos helyzetű óvodásainknak, saját erőből egyiket sem tudtuk volna biztosítani.”

Jász-Nagykun-Szolnok megyei óvodapedagógus

 

„A projekt megteremtette az intézmények szakmai együttműködését, amely egyértelműen segíti az óvodai nevelőmunkát. Különösen a tapasztalatcserék és a konzultációk adtak sokat.”

Jász-Nagykun-Szolnok megyei óvodapedagógus

 

„Főként az óvodák együttműködését, a szakmai támogatás rendszerét és a külső szakemberek – pszichológusok, gyógypedagógusok, logopédusok – elérhető, segítő közreműködését köszönhetjük a projektnek.”

Heves megyei óvodapedagógus

 

„Sokat adott nekünk a projekt: a cselekvési terv és az intézményfejlesztési terv továbbvitelét, a kapott szakmai anyagok szükség szerint adaptált részeinek beépítését a pedagógiai programba, a házirendbe, a nevelési tervbe, a munkatervbe.”

Hajdú-Bihar megyei óvodapedagógus

 

„Kifejezetten sikeresnek tartom a szakmai kapcsolattartást a környező intézményekkel. Nagy segítség volt ez számomra a problémáink felismerésében, orvoslásában.”

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei óvodapedagógus

 

„A projekt keretbe foglalta, kiegészítette esélyteremtő munkánkat.”

Baranya megyei óvodapedagógus

 


EFOP313_leporelló_térképmina.PNG
A projektben részt vevő óvodák  területi eloszlása


Alapadatok

Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása – 
EFOP-3.1.3-16-2016-00001
„Esélyteremtő óvoda” projekt
A projekt megvalósítási ideje: 2016. november 16. – 2020. december 31.
Támogatási összeg: 4 930 000 000 forint
A támogatás mértéke: 100%

Nyomtatás

CÍMKÉK

efop313