Több száz iskolában vált élménnyé a tanulás

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÖBB SZÁZ ISKOLÁBAN VÁLT ÉLMÉNNYÉ A TANULÁS

Lezárult az a köznevelés módszertani megújítását eredményező fejlesztés, amelynek fókuszában a tanulók komplex személyiségfejlesztése és társas viszonyuláson alapú támogatása áll. A projektre csaknem 9,86 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el az Eszterházy Károly Egyetem vezetésével, a Pécsi Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem és a Miskolci Egyetem, valamint az Oktatási Hivatal együttműködésével létrejött konzorcium.

A Komplex Alapprogram, azaz az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú, „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben” című pályázati program legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez kapcsolódó intézkedések iskolai szintű támogatása. Ennek elérése érdekében jött létre egy iskola egészére ható, a köznevelés módszertani megújítását eredményező fejlesztés.

A program ösztönzi a tanulókat, növeli érdeklődésüket, teret ad a sokoldalúságnak. Nagy értéke, hogy a diákok egyéni fejlődésére fókuszál és olyan új módszereket, tanulásszervezési módokat emel be a mindennapi pedagógiai gyakorlatba, mellyel a tanulás élményszerűvé válik, a tanuló aktív, alkotó részese lesz a tanulási folyamatnak.  A tanórákon a pedagógusok innovatív gondolkodásra késztetik a gyerekeket, segítve, hogy a megszerzett ismereteiket a valós élethez kapcsolják, ott kamatoztassák.

A projekt keretében elsajátított új elveknek és módszereknek köszönhetően előtérbe került a logika, a testmozgás, a művészet, valamint a digitális és életgyakorlat-központú tanulás. Ezzel párhuzamosan visszaszorult az alulmotiváltság, a csoportos eredménytelenség, az egyéni sikertelenség és a tanulói önbizalomhiány. Röviden: növekedtek a tanulási esélyek, csökkentek a lemorzsolódás esélyei.

A projekt tevékenységeibe több mint 1500 feladatellátási helyen mintegy 35 ezer pedagógus kapcsolódott be. A Komplex Alapprogramot bevezetni kívánó iskolák pedagógusait képzésekkel és szakmai támogatórendszer működtetésével készítették fel. Tanítói és tanári kézikönyvek, tematikus tanmenetek, óra- és foglalkozástervek, szakmai kiadványok támogatják a pedagógusok munkáját.

A projekt megvalósulási ideje: 2017. január 1. – 2021. december 29.

A projektről bővebb információt a www.komplexalapprogram.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Pócsik Attila, sajtóreferens
Telefon: +36302024733; E-mail: pocsik.attila@uni-eszterhazy.hu

Nyomtatás

CÍMKÉK

projekt, efop312