Tájékoztató a köztisztviselői továbbképzésről

Az Oktatási Hivatal EFOP 3.1.1–14-2015-00001 azonosító számú „Kisgyermekkori nevelés támogatása" elnevezésű kiemelt európai uniós projektje keretében kidolgozásra került az a köztisztviselői képzés, mely a települési, helyi önkormányzatok kötelező feladatellátásai közé tartozó óvodai nevelés megszervezését támogatja. A minősített képzés felkerült a közszolgálati továbbképzési és belső továbbképzési programokat tartalmazó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által vezetett továbbképzési programjegyzékre. A hírről az Önkormányzati Hírlevél áprilisi száma is tudósított.

A képzés az óvodai ellátás megszervezésével kapcsolatos fenntartói feladatok korszerű és szakszerű ellátásához, a köztisztviselők számára rugalmasan elérhető módon – távoktatás keretében – nyújt szakmai támogatást.

Tematikája – egyben a képzés 4 modulja – felöleli:

  • a vonatkozó aktuális jogszabályok ismertetését, megerősítését,
  • az intézményi és fenntartói együttműködési formákat,
  • a kisgyermeknevelés támogatásának helyi közösségi lehetőségeit,
  • az óvodai nevelés hagyományait, értékeit.

A képzés a köztisztviselői életpálya modell továbbképzési kötelezettségének teljesítésébe beszámítható, sikeres teljesítése esetén 31 kreditpontot ér. A projekt támogatásával 2017. április és 2017. december 29-e között a konvergenciarégióban (Budapest és Pest megye kivételével az ország valamennyi megyéjében) működő önkormányzatok köztisztviselői számára ingyenesen elérhető.

A köztisztviselők képzésére történő jelentkezésre a PROBONO felületen (https://probono.uni-nke.hu/tartalom/az_intezet) van mód, abban az esetben, ha a képzés szerepel a köztisztviselő egyéni továbbképzési tervében, illetve az éves intézményi továbbképzési tervben. Amennyiben nem szerepel, akkor a köztisztviselő a továbbképzési terv módosítását kérheti, ugyanis az éves intézményi továbbképzési tervet a munkáltatói jogkör gyakorlója, képzési referense az év közben felmerülő továbbképzési igények alapján - a Probono rendszerben - módosíthatja. A módosított tervet szkennelve a tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu címre meg kell küldenie.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2017. évi Útmutatója alapján a tisztviselők éves egyéni továbbképzési terve, s így az éves intézményi továbbképzési terv – a tisztviselők tanulmányi pontjait növelő, de az intézményi tanulmányi pontszámkeretet nem csökkentő módon - a közszolgálat-specifikus ismeret és kompetencia igényeket kiszolgáló, elektronikusan is hozzáférhető új közszolgálati továbbképzési programokkal módosíthatók.

A képzés az Oktatási Hivatal minősített belső képzéseként valósul meg, mely a PROBONO felületen a PM-2341-1709-MK egyedi azonosítóval,

„Az önkormányzati köztisztviselők óvodai ellátással és neveléssel kapcsolatos feladatainak szakmai támogatása"

elnevezéssel található meg.

A továbbképzés tananyaga, és a gyakorlati feladatellátást segítő iratminták kizárólag az Oktatási Hivatal Képzéstámogató Rendszerében (OH-KÉPTÁR – Moodle felület) érhetők el.

Az Oktatási Hivatal bízik abban, hogy a képzés az önkormányzatok kötelező feladatellátását ezáltal is támogatja, és hozzájárul ahhoz, hogy minél több köztisztviselő végezze a kisgyermekkori neveléshez kapcsolódó feladatait a korábbinál is eredményesebben, szakszerűbben és hatékonyabban.

A képzéssel kapcsolatban bővebb információ kérhető az Oktatási Hivatal kepzesinfoefop311@oh.gov.hu elérhetőségen, illetve a POBONO felülettel kapcsolatban az efop311probono@oh.gov.hu e-mail címen.

Nyomtatás

CÍMKÉK

efop311