Lezárult a „Kisgyermekkori nevelés támogatása" projekt megyei konferenciasorozata

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) február 27-én, Szekszárdon rendezte meg az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 kódszámú „Kisgyermekkori nevelés támogatása" elnevezésű kiemelt európai uniós projekt utolsó, 18. megyei konferenciáját. A Babits Mihály Kulturális Központban megtartott eseményre a megyéből érkeztek intézményvezetők és óvodapedagógusok.

A kiemelt projekt célja – pedagógus-továbbképzésekkel és támogató szolgáltatásokkal – az óvoda és a családi napközi (2017. január 1-től bölcsődei ellátás és napközbeni gyermekfelügyelet) esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése.

A projekt alkalmat adott arra is, hogy a különböző intézményekben dolgozó óvodapedagógusok megismerjék egymást, a képzések során zajlott szakmai beszélgetések és személyes tapasztalatcserék pedig hosszú távon is eredményes szakmai kapcsolatok alapjait jelenthetik.

A projekt Tolna megyei konferenciáját dr. Haag Éva, Szekszárd alpolgármestere nyitotta meg. Beszédében örömét fejezte ki a kimagasló részvétel miatt, és megköszönte az óvodapedagógusok kiemelkedő munkáját, amelyért szülőként is nap mint nap hálás.

A konferencián elsőként Merklné Kálvin Mária, az OH főosztályvezetője osztotta meg tapasztalatait: rámutatott, hogy az óvodapedagógusok szerepe rendkívül fontos a gyermekek életében. Előadásában részletesen ismertette az OH szerepét az EFOP-projektek tervezésében és megvalósításában. Bemutatta azt is, hogy a hivatal bázisintézmény-rendszere lehetővé teszi, hogy szorosabb kapcsolat jöjjön létre az intézmények között, így megoszthatják egymással jó gyakorlataikat. Előadásának második felében ismertette az OH előtt álló, a köznevelést támogató EFOP-projekteket. Hangsúlyozta, hogy ezek a programok egymást erősítve, összehangoltan működnek.

Ezt követően dr. Nadrainé Szent-Gály Viola szakmai vezető foglalta össze a projekt céljainak, tevékenységeinek keretét és statisztikai adatait. Elmondta, hogy a továbbképzésekről számos elismerő visszajelzés érkezik, a jelentkezők lelkesen vesznek részt a szakmai eseményeken, amelyeken hasznos és jó gyakorlatokkal találkozhatnak. A projektben 18 megyei konferenciát tartottak eddig az időpontig, és összesen 25 workshop valósul meg.

A szünet után Bessenyeiné Tóth Tünde szakmai szakértő a professzionális pedagógus-továbbképzések fontosságát hangsúlyozta. Felhívta a figyelmet, hogy a korai óvodáztatásban részt vevő hátrányos helyzetű gyermekek könnyebben veszik az iskolába való átmenet akadályait, és sikeresebben beilleszkednek az iskolai közösségbe.

Bosnyák Zoltánné, a Paksi Benedek Elek Óvoda intézményvezetője személyes tapasztalatairól számolt be, és egyedi eseteket is ismertetett, illetve olyan speciális programokat említett, amelyek az egyes intézmények sajátosságait figyelembe véve valósultak meg. Példaként olyan helyi óvodai programokat sorolt fel, mint a korcsolyázás, a kerékpározás vagy a gyógytestnevelés.

Az ebédszünetet követően Tolácziné Varga Zsuzsanna, Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjának intézményvezetője ismertette az óvodafenntartó lehetőségeit a kisgyermekek hátránycsökkentésében, esélyeik növelésében. A konferencia záró előadásában Göbölös Izolda, az OH Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központjának referense a képzésekre való jelentkezésről osztott meg hasznos gyakorlati tudnivalókat a pedagógusokkal.

A konferencián elhangzott előadások prezentációi:

Az óvodafenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében
(Tolácziné Varga Zsuzsanna igazgató, Humánszolgáltató Központ, Szekszárd)

Hátránycsökkentés a Paksi Benedek elek óvodában
(Bosnyák Zoltánné óvodavezető, Paksi Benedek Elek Óvoda)


Nyomtatás

CÍMKÉK

efop311