Megyei konferencia – Zalaegerszeg

2018. február 6-án, Zalaegerszegen rendezték meg az Oktatási Hivatal (OH) konzorciumi vezetésével megvalósuló, Kisgyermekkori nevelés támogatása (EFOP-3.1.1-14-2015-00001) elnevezésű kiemelt európai uniós projekt megyei konferenciáját a megye óvodapedagógusainak és az óvodák fenntartóinak.

A konferenciát Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere és Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos nyitották meg. Balaicz Zoltán köszöntőjében kiemelte az óvodai nevelés meghatározó szerepét az esélyteremtésben, a gyermekek hozott hátrányainak csökkentésében. Vigh László hangsúlyozta, hogy a megye vezetése nagy gondot fordít az intézmények átalakítására, felújítására, esetenként torna-, illetve fejlesztőszobával való bővítésére, energetikai korszerűsítésére.

Dr. Gloviczki Zoltán, az OH elnöke átfogó képet adott az OH szerepéről a köznevelési fejlesztések terén. Előadásában – kiemelve a kora gyermekkori nevelés meghatározó szerepét az iskolai lemorzsolódás megelőzésében – méltatta az óvodapedagógusok nevelőmunkáját.

A projekt közvetlen célját, fő tevékenységeit és a tervezett feladatokat dr. Nadrainé Szent-Gály Viola szakmai vezető ismertette. Előadásában bemutatta a projekt eredményeit, tájékoztatta a résztvevőket az elérhető képzésekről, majd beszámolt a lezajlott képzések tapasztalatairól.

Bessenyeiné Tóth Tünde szakmai szakértő előadásában felhívta a figyelmet az óvodapedagógus-továbbképzések fontosságára, majd bemutatta a képzéseket, beszámolt eredményességükről, valamint a résztvevők és a képzők tapasztalatairól.

Szabóné Lancz Anna Mária, a Keszthelyi Életfa Óvoda vezetője a hátrány fogalmának meghatározását követően bemutatta a változatos élménypedagógiai elemek alkalmazására épülő Fürkész programot, amely az óvodai nevelés területén is segíti a gyermekek szocializációs készségeinek fejlesztését.

Velkey Péter, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályának vezetője az óvodák fenntartóira, valamint a gyermekvédelemre vonatkozó jogszabályi háttér ismertetését követően beszélt az esélyteremtés és a hátránycsökkentés lehetőségeiről az óvodai intézményekben. Ezután a városi óvodák hátránykompenzációra vonatkozó példáinak ismertetésén keresztül bemutatta Zalaegerszeg óvodai intézményrendszerét, kiemelve az önkormányzat lehetőségeit a fejlesztésekre.

A konferencia záró előadásában a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a megyében a 2017/2018-as nevelési évtől szerveződő, akkreditált és ingyenes óvodapedagógus-továbbképzésekről: a tematikáról, a képzési helyszínekről és időpontokról, a jelentkezés módjáról, a szervezésről, s végül a projekttel kapcsolatos kérdéseiket is feltehették az OH szakembereinek.

A projekt megyei rendezvénysorozata 2018. február 13-án folytatódik Egerben.

A konferencián elhangzott előadások letölthető prezentációi:

Nyomtatás

CÍMKÉK

efop311