Megyei konferencia – Veszprém

2018. január 30-án, Veszprémben rendezték meg az Oktatási Hivatal (OH) konzorciumi vezetésével megvalósuló, Kisgyermekkori nevelés támogatása (EFOP-3.1.1-14-2015-00001) elnevezésű kiemelt európai uniós projekt megyei konferenciáját a megye óvodapedagógusainak és az óvodák fenntartóinak.

A konferenciát Némedi Lajos, Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere nyitotta meg. Köszöntőjében kitért a város óvodafejlesztése nyomán megvalósított helyi fejlesztésekre, az intézmények elkötelezett nevelőmunkájára.

Brassói Sándor, az OH elnökhelyettese átfogó képet adott az OH szerepéről a köznevelési fejlesztések terén. Előadásában – kiemelve a kora gyermekkori nevelés meghatározó szerepét az iskolai lemorzsolódás megelőzésében – méltatta az óvodapedagógusok nevelőmunkáját.

A projekt közvetlen célját, fő tevékenységeit és a tervezett feladatokat dr. Nadrainé Szent-Gály Viola szakmai vezető ismertette. Előadásában bemutatta a projekt eredményeit, tájékoztatta a résztvevőket az elérhető képzésekről, majd beszámolt a lezajlott képzések tapasztalatairól.

Bessenyeiné Tóth Tünde szakmai szakértő előadásában felhívta a figyelmet az óvodapedagógus-továbbképzések fontosságára, bemutatta a képzéseket, beszámolt eredményességükről, valamint a résztvevők és a képzők tapasztalatairól.

Csákvári Judit, a Pápai Városi Óvodák intézményvezetője röviden bemutatta az általa vezetett intézményt, beszélt a vezetői és a munkaközösségi célokról és feladatokról, valamint a játék, a drámajáték szerepének fontosságáról. Előadásában beszámolt továbbá az intézményben megvalósuló tehetséggondozásról, kiemelve a szülők bevonásának és a közös programok szervezésének fontosságát.

Mészáros Éva, a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájának csoportvezetője a gyermekvédelemmel, a hátrányos helyzettel és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos jogszabályi háttér bemutatása után a rendelkezések alapján meghatározta a hátrányos helyzet fogalmát, majd ismertette a különböző hátrányok típusait. Ezt követően bemutatta a város bölcsődei és óvodai ellátásrendszerét, és beszélt arról is, hogy a fenntartónak milyen lehetőségei vannak az esélyteremtés és a hátránycsökkentés elősegítésére.

A konferencia záró előadásában a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a megyében a 2017/2018-as nevelési évtől szerveződő, akkreditált és ingyenes óvodapedagógus-továbbképzésekről: a tematikáról, a képzési helyszínekről és időpontokról, a jelentkezés módjáról, a szervezésről, s végül a projekttel kapcsolatos kérdéseiket is feltehették az OH szakembereinek.

A projekt megyei rendezvénysorozata 2018. február 6-án folytatódott Zalaegerszegen.

A konferencián elhangzott előadások letölthető prezentációi:

Nyomtatás

CÍMKÉK

efop311