Megyei konferencia - Szombathely

2017. szeptember 19-én Szombathelyen rendezték meg az Oktatási Hivatal (OH) konzorciumi vezetésével megvalósuló, Kisgyermekkori nevelés támogatása (EFOP-3.1.1-14-2015-00001) elnevezésű kiemelt európai uniós projekt megyei konferenciáját a megye óvodapedagógusainak és az óvodák fenntartóinak.

A konferenciát Koczka Tibor alpolgármester nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte az óvodai nevelés meghatározó szerepét az esélyteremtésben, a gyermekek hozott hátrányainak csökkentésében. Hangsúlyozta, hogy a megye vezetése nagy gondot fordít az intézmények átalakítására, felújítására, esetenként torna-, illetve fejlesztőszobával történő bővítésére, energetikai korszerűsítésére.

Merklné Kálvin Mária, az OH Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának vezetője átfogó képet adott a hivatal szerepéről a köznevelési fejlesztésekben, kiemelve a pedagógiai oktatási központok szerepét az egyes projektek eredményes végrehajtásában.

A projekt közvetlen célját, fő tevékenységeit és a tervezett feladatokat Rozmis Mihály Attiláné szakmai vezető ismertette. Előadásából a konferencia résztvevői teljes körű tájékoztatást kaptak a projekt ágazati és szabályozási alapjairól, valamint az óvoda hátránycsökkentő pedagógiai eljárásait megújító, szerteágazó szakmai támogató tevékenységeiről. Előadásában bemutatta az óvodafenntartó önkormányzatok köztisztviselőinek kifejlesztett, 31 kreditpontos távképzést is.

A Kisgyermekkori nevelés támogatása projekt központi elemét alkotják az óvodapedagógus-továbbképzések. Az ezeket előkészítő kutatásról dr. Nadrainé Szent-Gály Viola szakmai témavezető számolt be.

Dr. Bencsics Enikő Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Közszolgálati Osztálya osztályvezetője előadásában az óvodafenntartó lehetőségeit és az önkormányzat helyi gyakorlatát vázolta fel.

Surányiné Palkó Eleonóra a Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda intézményvezetője sok gyakorlati példán keresztül mutatta be az óvoda szerepét a hátránycsökkentésben, melynek alapja véleménye szerint a gyermekek és szülők bizalmának megnyerése és a bizalomépítés.

A konferencia záróelőadásában a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a megyében a 2017/2018-as nevelési évtől szerveződő, akkreditált és ingyenes óvodapedagógus-képzésekről: a tematikáról, a képzési helyszínekről és időpontokról, a jelentkezés módjáról, valamint a szervezésről, végül a projekttel kapcsolatos további kérdéseiket is feltehették az Oktatási Hivatal szakembereinek.

A projekt megyei rendezvénysorozata 2017. szeptember 26-án folytatódik, következő állomása Miskolc lesz.

A konferencián elhangzott előadások letölthető prezentációi:

Nyomtatás

CÍMKÉK

efop311