Megyei konferencia – Szeged

2018. január 16-án, Szegeden rendezték meg az Oktatási Hivatal (OH) konzorciumi vezetésével megvalósuló, Kisgyermekkori nevelés támogatása (EFOP-3.1.1-14-2015-00001) elnevezésű kiemelt európai uniós projekt megyei konferenciáját a megye óvodapedagógusainak és az óvodák fenntartóinak.


A konferenciát Huszkáné Pék Erzsébet, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatóságának pedagógiai és esélyegyenlőségi igazgatóhelyettese nyitotta meg. Köszöntőjében a kisgyermeknevelés meghatározó szerepét emelte ki, ami iránt az óvodaigazgatóság is elkötelezett.

Dr. Gloviczki Zoltán, az OH elnöke átfogó képet adott az OH szerepéről a köznevelési fejlesztések terén. Előadásában – kiemelve a kora gyermekkori nevelés meghatározó szerepét az iskolai lemorzsolódás megelőzésében – méltatta az óvodapedagógusok nevelőmunkáját.

A projekt közvetlen célját, fő tevékenységeit és a tervezett feladatokat Rozmis Mihály Attiláné szakmai vezető ismertette. Előadásából a konferencia résztvevői teljes körű tájékoztatást kaptak a projekt ágazati és szabályozási alapjairól, valamint az óvoda hátránycsökkentő pedagógiai eljárásait megújító, szerteágazó szakmai támogató tevékenységeiről. Ismertette továbbá az óvodafenntartó önkormányzatok köztisztviselői számára kifejlesztett, 31 kreditpontot érő távoktatási formájú képzést is.

A projekt központi elemét az óvodapedagógus-továbbképzések alkotják. Az ezeket előkészítő kutatásról dr. Nadrainé Szent-Gály Viola szakmai szakértő, témavezető számolt be.

Molnárné Dobsa Magdolna, a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvodájának vezetőhelyettese, szaktanácsadó, óvodai szakértő előadásában beszámolt a kompetenciaalapú óvodai nevelést támogató Ovisuli fejlesztőprogramról, valamint annak céljairól, tapasztalatairól és a visszajelzésekről. Megfogalmazta a tapasztalatok alapján kirajzolódó feladatokat, illetve az óvoda és az iskola részéről várható eredményeket.

Kardos János irodavezető-helyettes, osztályvezető (Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán-közszolgáltatási Iroda, Művelődési Osztály) bemutatta a város óvodai intézményrendszerét, beszélt a hátránycsökkentés módjairól, valamint számba vette, hogy a fenntartónak milyen lehetőségei vannak ennek elősegítésére.

A konferencia záró előadásában a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a megyében a 2017/2018-as nevelési évtől szerveződő akkreditált és ingyenes óvodapedagógus-továbbképzésekről: a tematikáról, a képzési helyszínekről és időpontokról, a jelentkezés módjáról, a szervezésről, végül a projekttel kapcsolatos kérdéseiket is feltehették az OH szakembereinek.

A projekt megyei rendezvénysorozata 2018. január 30-án folytatódott Veszprémben.

A konferencián elhangzott előadások letölthető prezentációi:

Nyomtatás

CÍMKÉK

efop311