Megyei konferencia – Salgótarján

2017. október 24-én Salgótarjánban rendezték meg az Oktatási Hivatal (OH) konzorciumi vezetésével megvalósuló, Kisgyermekkori nevelés támogatása (EFOP-3.1.1-14-2015-00001) elnevezésű kiemelt európai uniós projekt megyei konferenciáját a megye óvodapedagógusainak és az óvodák fenntartóinak.

A konferenciát Becsó Zsolt országgyűlési képviselő nyitotta meg. Köszöntőjében részletezte Nógrád megye térségi felzárkóztató programját, amely közvetlenül érinti a kisgyermekes családok életét is. Hangsúlyozta, hogy a megye vezetése jelentős kormányzati támogatáshoz jutott, így a térségi és infrastrukturális fejlesztések széleskörű megvalósulása zajlik a településeken. Ennek része az óvodáik és bölcsődéik felújítása, új bölcsődei csoportok indítása.

Brassói Sándor, az OH köznevelési elnökhelyettese átfogó képet adott a hivatal szerepéről a köznevelési fejlesztésekben, kiemelve a pedagógiai

oktatási központok feladatait az egyes projektek eredményes végrehajtásában.

A projekt közvetlen célját, fő tevékenységeit és a tervezett feladatokat Rozmis Mihály Attiláné szakmai vezető ismertette. Előadásából a konferencia résztvevői teljes körű tájékoztatást kaptak a projekt ágazati és szabályozási alapjairól, valamint az óvoda hátránycsökkentő pedagógiai eljárásait megújító, szerteágazó szakmai támogató tevékenységeiről. Előadásában bemutatta az óvodafenntartó önkormányzatok köztisztviselőinek kifejlesztett, 31 kreditpontos távképzést is.

A Kisgyermekkori nevelés támogatása projekt központi elemét alkotják az óvodapedagógus-továbbképzések. Az ezeket előkészítő kutatásról dr. Nadrainé Szent-Gály Viola szakmai témavezető számolt be.

Fekete Zsolt, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármestere előadásában az óvodafenntartó lehetőségeit és az önkormányzat helyi gyakorlatát vázolta fel.

Andóné Angyal Mária, a salgótarjáni összevont óvoda intézményvezetője gyakorlati példákon keresztül mutatta be az óvoda szerepét a hátránycsökkentésben, kiemelve az intézményeikben folyó jó gyakorlatok folyamatos gondozását és fejlesztését, amelyekre az e projekt által fejlesztett képzések is hatást gyakorolnak.

A konferencia záróelőadásában a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a megyében a 2017/2018-as nevelési évtől szerveződő, akkreditált és ingyenes óvodapedagógus-képzésekről: a tematikáról, a képzési helyszínekről és időpontokról, a jelentkezés módjáról, valamint a szervezésről, végül a konferencia résztvevői a projekttel kapcsolatos további kérdéseiket is feltehették az Oktatási Hivatal szakembereinek.

A projekt megyei rendezvénysorozata 2017. november 14-én folytatódik, következő állomása Kecskemét.

A konferencián elhangzott előadások letölthető prezentációi:

Nyomtatás

CÍMKÉK

efop311