Megyei konferencia – Pécs

2018. február 20-án Pécsett rendezték meg az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) konzorciumi vezetésével megvalósuló, EFOP-3.1.1-14-2015-00001 kódszámú „Kisgyermekkori nevelés támogatása" elnevezésű kiemelt európai uniós projekt megyei konferenciáját a megye óvodapedagógusainak és az óvodák fenntartóinak.

A konferenciát dr. Göndöc András megyei főjegyző köszöntötte, kiemelte az óvodai nevelés meghatározó szerepét az esélyteremtésben és a gyermekek hozott hátrányainak csökkentésében. Hangsúlyozta, hogy a települési önkormányzatok kiemelt feladata az óvodai ellátás biztosítása, amelynek fejlesztését a területi operatív pályázatok segítik.

Brassói Sándor, az OH köznevelési elnökhelyettese átfogó képet adott az OH szerepéről a köznevelési fejlesztések terén. Előadásában – kiemelve a kora gyermekkori nevelés meghatározó szerepét az iskolai lemorzsolódás megelőzésében – méltatta az óvodapedagógusok nevelőmunkáját.

A projekt közvetlen célját, fő tevékenységeit a tervezett és a már megvalósított feladatokat dr. Nadrainé Szent-Gály Viola szakmai vezető ismertette. Előadásában bemutatta a projekt eredményeit, tájékoztatta a résztvevőket az elérhető pedagógus-továbbképzésekről, majd beszámolt a lezajlott képzések tapasztalatairól.

Bessenyeiné Tóth Tünde szakmai szakértő előadásában felhívta a figyelmet az óvodapedagógus-továbbképzések fontosságára, majd a képzések általános jellemzése után beszámolt azok eredményességéről, valamint a résztvevők és a képzők tapasztalatairól.

Nagy Lajosné szaktanácsadó, a projekt Baranya megyei folyamattámogató mentora előadásában több szemszögből mutatta be a megyében hamarosan induló óvodapedagógus-továbbképzéseket. Óvodavezető-helyettesként és szaktanácsadóként a részvétel hasznosságára hívta fel a figyelmet, mentorként a képzések előkészítése során meglátogatott intézményekben tett tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal.

Petren Ferencné, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Köznevelési és Sportosztályának vezetője az óvodák fenntartóira, valamint a gyermekvédelemre vonatkozó jogszabályi háttér ismertetését követően az esélyteremtés és a hátránycsökkentés lehetőségeiről beszélt. Ezután a hátránykompenzációnak a városi óvodákban megvalósuló példáin keresztül bemutatta Pécs óvodai intézményrendszerét, kiemelve az önkormányzat lehetőségeit a fejlesztésekre.

A konferencia záróelőadásában a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a megyében a 2017/2018-as nevelési évtől szervezett, akkreditált és ingyenes óvodapedagógus-továbbképzésekről: a tematikáról, a képzési helyszínekről és időpontokról, a jelentkezés módjáról, a szervezésről, végül a projekttel kapcsolatos kérdéseiket is feltehették az OH szakembereinek.

A projekt megyei rendezvénysorozata 2018. február 27-én Szekszárdon zárult.

A konferencián elhangzott előadások letölthető prezentációi:

Nyomtatás

CÍMKÉK

efop311