Lezajlott az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 „Kisgyermekkori nevelés támogatása” kiemelt uniós projekt nyitókonferencia

A Pallasz Athéné Egyetem szolnoki kampuszán október 20-án került megrendezésre az Oktatási Hivatal és a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. közös szervezésében az EFOP-3.1.1.-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű kiemelt uniós projekt nyitórendezvénye. A rendezvényen szakmai vezetők és szakértők ismertették a projekt tervezésének és megvalósításának részleteit, továbbá a kutatási program fontosabb eredményeit.

A Kormány és az Unió között megköttetett Partnerségi megállapodásban kitűzött céllal összhangban, az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 számú, Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű kiemelt uniós projekt célja a magyarországi köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása. A projekt fókuszában a köznevelés kezdő, az iskolai nevelést-oktatást megalapozó intézményének, az óvodának, valamint a családi napközi (2017. január 1-jétől a családi napközik megszűnése miatt a bölcsődék) esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, kiemelt figyelemmel a 2015. szeptember 1-től hatályba lépett, a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésének szakmai támogatására, és az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítására a konvergencia régiókban. A kiemelt program 2016. február 1. és 2018. február 28. között valósul meg az Európai Unió támogatásával, 1,260 milliárd forint megítélt támogatási összegből a projektgazda Oktatási Hivatal (OH), valamint konzorciumi partnere a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet (CSINI), illetve jogutódja, a Családbarát Ország Közhasznú Nonprofit Kft. által.

A projekt célcsoportja elsődlegesen azon konvergencia régióban elhelyezkedő óvodák, ahol az ellátott hátrányos helyzetű gyermekek aránya a KSH statisztikai adatai alapján meghaladta a 15%-ot, valamint azon családi napközik, ahol a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya meghaladta a 15%-ot és/vagy az adott családi napközi a szolgáltatást társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve magas a munkanélküliség. A projekt az intézményes nevelés szereplői közül az óvodákat fenntartó önkormányzatokat is bevonja a fejlesztésbe.

 

A konferencián elhangzott előadások letölthető prezentációi:

Sajtóközlemény a projekt indításáról (pdf) »


Nyomtatás

CÍMKÉK

uniós projekt