Megyei konferencia - Tatabánya

Nagyfokú érdeklődés övezte az Oktatási Hivatal által gondozott EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosítószámú, Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű kiemelt uniós projekt megyei konferenciasorozatának első állomásán, Tatabányán 2017. március 22-én megrendezett konferenciát.

A rendezvényt Czunyiné Dr. Bertalan Judit kormánybiztos nyitotta meg. Köszöntőjében méltatta az esélyteremtő- és hátránykompenzációs pedagógiai tudást támogató projekt létjogosultságát, valamint kiemelte a helyi szakmai közösség érdeklődését és aktivitását a pedagógiai innovációk körében.

Az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese, Brassói Sándor átfogó képet adott az Oktatási Hivatal szerepéről a köznevelési fejlesztések terén, kiemelten az Oktatási Hivatal által megvalósítandó köznevelési projektek céljairól, feladatairól.

A projekt közvetlen célját, fő tevékenységeit, az eddigi eredményeket és a tervezett feladatokat Rozmis Attiláné szakmai vezető mutatta be. Előadása révén a konferencia résztvevői teljes körű tájékoztatást kaphattak a projekt ágazati és szabályozási megalapozottságáról, valamint az óvoda hátránycsökkentő pedagógiai eljárását megújító, szerteágazó szakmai támogató tevékenységekről.

A projekt fókuszában álló óvodapedagógus-továbbképzések célcsoportjának azonosítása céljából megvalósított kutatási programról Szent-Gály Viola témavezető számolt be.

Az óvodapedagógusok mellett érdeklődéssel hallgatták a megye megjelent önkormányzati köztisztviselői Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Iroda vezetőjének előadását, amelyben az óvodafenntartó lehetőségeit vázolta fel a kisgyermekek hátrányainak csökkentésében.

Gyakorlat- és érzelemközpontú megközelítésben mutatta be az óvoda esélynövelő szerepét előadásában Palástiné Viczena Katalin vezető szaktanácsadó a naszályi óvodából.

A konferencia programjában kiemelt szerepet kapott a megye területén 2017/2018. nevelési évtől szerveződő, akkreditált és ingyenes óvodapedagógus képzések bemutatása, a tervezett képzési helyszínek és tematikák részletes ismertetése. A továbbképzésekre történő jelentkezésre és a szervezési kérdésekre is kitérő záró előadást követően a konferencia résztvevői további, a projekttel kapcsolatban felmerülő kérdéseikre is választ kaptak az Oktatási Hivatal szakembereitől.

Az EFOP-3.1.1 projekt 2017. április 26-án folytatja megyei rendezvénysorozatát, melynek következő állomása Nyíregyháza lesz.A konferencián elhangzott előadások letölthető prezentációi:

Nyomtatás