Megyei konferencia – Eger

2018. február 13-án, Egerben rendezték meg az Oktatási Hivatal (OH) konzorciumi vezetésével megvalósuló, Kisgyermekkori nevelés támogatása (EFOP-3.1.1-14-2015-00001) elnevezésű kiemelt európai uniós projekt megyei konferenciáját a megye óvodapedagógusainak és az óvodák fenntartóinak.

Merklné Kálvin Mária, az OH Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának vezetője átfogó képet adott az OH szerepéről a köznevelési fejlesztésekben, kiemelve a pedagógiai oktatási központok szerepét az egyes projektek eredményes végrehajtásában.

A projekt közvetlen célját, fő tevékenységeit és a tervezett feladatokat dr. Nadrainé Szent-Gály Viola szakmai vezető ismertette. Előadásában bemutatta a projekt eredményeit, tájékoztatta a résztvevőket az elérhető képzésekről, majd beszámolt a lezajlott képzések tapasztalatairól.

Bessenyeiné Tóth Tünde szakmai szakértő előadásában felhívta a figyelmet az óvodapedagógus-továbbképzések fontosságára, bemutatta a képzéseket, beszámolt eredményességükről, valamint a résztvevők és a képzők tapasztalatairól.

Koósné Reha Valéria, a kerecsendi Berekerdő Óvoda vezetője saját intézményi példán keresztül ismertette a hátránykompenzáció és az esélyteremtés lehetőségeit, majd a Biztos Kezdet program tapasztalatainak és eredményeinek bemutatásán keresztül felhívta a figyelmet a szülőkkel való együttműködés fontosságára.

Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető (Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Humánszolgáltatási Iroda) a hátrányos helyzet fogalmának meghatározása után arról beszélt, hogy a fenntartónak milyen feladatai és lehetőségei vannak a kisgyermekek hátránycsökkentésében, illetve milyen partnerszervezetek segíthetik ennek megvalósítását.

A konferencia záró előadásában a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a megyében a 2017/2018-as nevelési évtől szerveződő, akkreditált és ingyenes óvodapedagógus-továbbképzésekről: a tematikáról, a képzési helyszínekről és időpontokról, a jelentkezés módjáról, a szervezésről, s végül a projekttel kapcsolatos kérdéseiket is feltehették az OH szakembereinek.

A projekt megyei rendezvénysorozata 2018. február 20-án folytatódott Pécsett.

A konferencián elhangzott előadások letölthető prezentációi:

Nyomtatás

CÍMKÉK

efop311