EFOP-3.1.1-14-2015-00001: Kisgyermekkori nevelés támogatása

A kiemelt projekt megvalósítója:


A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2016. február 1 – 2018. február 28.

A megvalósítás költsége: 1 260 203 000 Ft
A megvalósítás költsége – Oktatási Hivatal: 871 728 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

 

A kiemelt projekt célja a köznevelés kezdő, azt megalapozó intézményének, az óvoda, valamint a családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, kiemelt figyelemmel a 2015. szeptember 1-től hatályba lépett, a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésének szakmai támogatására, és az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítására.


Az Oktatási Hivatal feladatai:

  • Helyzetelemzés és azonosítás: helyzetelemzés a hazai óvodai nevelésről, a célcsoportok megismerése, feltárása, a fejlesztésben érintett óvodák és fenntartók azonosítása
  • Óvodai tématerületenként képzési programok fejlesztése és akkreditálása
  • Képzési program fejlesztése az óvodafenntartó önkormányzatok óvodai ellátásáért felelős köztisztviselői számára
  • Az óvodai és fenntartói képzések megvalósításának támogatása korszerű és hatékony eszközök biztosításával. Képzők felkészítése. Óvodai folyamattámogató mentorok bevonása. Képzések megvalósítása.
  • Szakmai események programjának kidolgozása, előkészítése, megrendezése óvodai szakemberek, az óvodai felvételben érintett más közreműködők (szülők, védőnők, gyermekjóléti szakemberek) valamint az óvodafenntartó önkormányzatok óvodai ellátásáért felelős köztisztviselői, és egyházi, magán fenntartók számára.


Elérhetőség:

 

Pedagógus-továbbképzéseink »

Hírlevél »

Rendezvények »

Tájékoztató köztisztviselők részére »

Nyomtatás