EFOP-3.1.1-14-2015-00001: Kisgyermekkori nevelés támogatása

 

A kiemelt projekt megvalósítója:


A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2016. február 1 – 2018. június 30.

A megvalósítás költsége: 1 252 416 840 Ft
A megvalósítás költsége – Oktatási Hivatal: 871 728 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A kiemelt projekt célja a köznevelés kezdő, azt megalapozó intézménye, az óvoda, valamint a családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése. A programban kiemelt figyelmet kap a 2015. szeptember 1-től bevezetett hároméves kortól kötelező óvodai nevelés szakmai támogatása és az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítása.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

  • helyzetelemzés és azonosítás: helyzetelemzés a hazai óvodai nevelésről, a célcsoportok megismerése, feltárása, a fejlesztésben érintett óvodák és fenntartók azonosítása;
  • óvodai tématerületenként pedagógus-továbbképzési programok fejlesztése és akkreditálása;
  • képzési program fejlesztése és minősíttetése az óvodafenntartó önkormányzatok óvodai ellátásáért felelős köztisztviselőinek;
  • az óvodapedagógus-továbbképzések támogatása korszerű és hatékony eszközök biztosításával;
  • az óvodapedagógus-továbbképzések szakmai támogatása képzők, óvodai folyamattámogató mentorok és a képzések fejlesztését biztosító minőségbiztosító tanácsadók bevonásával;
  • pedagógus-továbbképzések és köztisztviselői képzések megvalósítása;
  • szakmai események programjának kidolgozása, előkészítése, megrendezése óvodai szakemberek, az óvodai felvételben érintett más közreműködők, valamint az óvodafenntartó önkormányzatok óvodai ellátásáért felelős köztisztviselők és egyházi, magánfenntartók számára;
  • a kutatási program és a pedagógus-továbbképzések széles körű megosztása.


Elérhetőség:

 

Pedagógus-továbbképzéseink »

Hírlevél »

Rendezvények »

Tájékoztató köztisztviselők részére »


Nyomtatás

CÍMKÉK

efop 311