EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Főkedvezményezett: Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Konzorciumi partnerek: Klebelsberg Központ, Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, Magyar Államkincstár, Nemzeti Népegészségügyi Központ, Oktatási Hivatal

Keretösszeg: 5,7 milliárd Ft (az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretéből: 3,99 milliárd Ft, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretéből: 1,71 milliárd Ft)

Az Oktatási Hivatal keretösszege: 119.890.200 Ft

A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2017.02.01. – 2022.05.31.

Az Oktatási Hivatal projekttevékenységének megvalósítási ideje: 2017. 10. 01. – 2022. május 31.

A kiemelt projekt célja:

A projekt átfogó célja olyan rendszer biztosítása, amelyben a gyermek ellátása egyszerűen követhető, a különböző szakterületekhez tartozó szakemberek együttműködése pontosan szabályozott, rendelkezésre állnak a szükséges eljárásrendek és a szabályozási háttér.

A fejlesztés további célja, hogy a különböző területek (az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer, a pedagógiai és gyógypedagógiai jellegű intézmények) szereplői megismerjék és használják egymás fejlesztéseit, eredményeit.

Az Oktatási Hivatal projektelemének általános célja:

Az ágazatközi szolgáltatási modell hátterét jelentő informatikai rendszerek összekapcsolása, amelynek köszönhetően a gyermek fejlődése nyomon követhetővé válik, az érintett szakemberek hozzáférnek az ellátástörténetéhez.

Az Oktatási Hivatal projektelemének részcéljai:

  • az ellátott (gyermek) különböző helyeken, más-más időben igénybe vett ellátásainak összekapcsolása, az ellátottak teljes életútját bemutató adatok elérhetőségének biztosítása a szakszolgálati intézményrendszerben;
  • a pedagógiai szakszolgálatok adatszolgálati munkájának megkönnyítése, a szakszolgálati munka minőségének javítása;
  • annak megvalósítása, hogy az ágazati együttműködésben érdekeltek szakmailag célzottan lekérdezhessék és továbbíthassák az Integrált Nyomon Követő Rendszer (INYR), a köznevelés információs rendszere (KIR) és a KIR személyi nyilvántartás (KIR SZNY) intézménytörzsi adatbázisban lévő adatokat.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

  • részvétel az Ágazatközi Központi Kiszolgáló (ÁKK) fejlesztési koncepció, a funkcionális tervek és a rendszertervek kialakításában: alapnyilvántartási, informatikai és szakmai továbbfejlesztések;
  • IT-szakrendszerek továbbfejlesztése: az Oktatási Hivatal továbbfejlesztett informatikai szakrendszerei (KIR, INYR) és az ÁKK közötti interfészkapcsolatok kialakítása;
  • a továbbfejlesztett IT-szakrendszerek, interfészek tesztelése: az interfész adat- és szolgáltatáskapcsolat tesztelése, szakmai tesztelés;
  • felhasználói kézikönyv készítése (e-learning tananyag): INYR felhasználói útmutató/tájékoztató összeállítása.

A projekt eredményeként megvalósult az Oktatási Hivatal ágazatközi együttműködésében érintett szakrendszereinek, így elsődlegesen az INYR és a KIR kapcsolódó alrendszereinek felkészítése a köznevelési, egészségügyi, szociális ágazatokban nyilvántartott gyermekutak nyomon követésére kialakított interfészhez történő kapcsolódásra, valamint ehhez kapcsolódóan az INYR további szakmai tartalmakkal, funkciókkal bővült. A projekt keretében az INYR-ben megvalósult fejlesztések, funkciók leírásával bővített felhasználói útmutató elérhető: INYR felhasználói útmutató

Nyomtatás

CÍMKÉK

efop195