Ugrás a tartalomhoz

EFOP-1.9.4–VEKOP-16-2016-00001 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása

A kiemelt projektet megvalósító konzorcium vezetője: 
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Konzorciumi partnerek: Magyar Államkincstár, Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet, Oktatási Hivatal

A kiemelt projekt megvalósítási ideje:
2017. április 1. – 2023. szeptember 30.

Az Oktatási Hivatal programelemének a megvalósítási ideje:
2017. április 1. – 2019. június 30.

A megvalósítás költsége: 5.799.123.700 Ft

Az Oktatási Hivatal programelemének megvalósítási költsége: 119.123.700 Ft

A támogatás mértéke: 100%

„A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása" című kiemelt projekt célja a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási, tudományos és igazgatási feltételeknek a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében. További céljai között szerepel a szakmatámogató rendszerek modernizációja, hatékonyabbá tétele, az új EFOP standard pályázatos projektek eredményességét segítő központi funkciók kialakítása, a területen dolgozó szakemberek, intézményvezetők mindennapi szakmai munkájának támogatása.

A szociális szakmatámogató rendszerek fejlesztésének egyik eleme a területen dolgozó szakemberek munkájának módszertani támogatása. E cél érdekében jelentek meg standard pályázatos projektek is, köztük a szociális munka módszereinek óvodai, iskolai környezetben történő adaptálását célzó „EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése" című pályázat. A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítására indított kiemelt projekt feladata a pályázat eredményes működésének támogatása.

Az Oktatási Hivatal projektelemének céljai

Az Oktatási Hivatal konzorciumi partnerként részt vállal az óvodai és iskolai szociális támogató szolgáltatások fejlesztésében, és az alábbi célok elérését tervezi:

Az Oktatási Hivatal projektelemének feladatai

Az Oktatási Hivatal által megvalósítandó programelem nyomon követi a család- és gyermekjóléti központok pályázatainak megvalósulását a köznevelési intézményekben. Támogatja a különböző ágazati szabályok szerint működő intézmények munkatársait az együttműködések kialakításában. A szociális szolgáltatók és a köznevelési intézmények együttműködésének közös eljárásrendjét helyben alakítják ki az együttműködő felek. A központi programelem feladata az eljárások, jó gyakorlatok feltérképezése, összegyűjtése, elemzése, majd egységes módszertani útmutatók fejlesztése, jogszabályi ajánlások elkészítése.

Elérhetőség: efop194@oh.gov.hu


A projekt megkezdésekor hatályos támogatási szerződés itt érhető el.
A támogatási szerződés 1. számú módosítása itt érhető el
A projekt hatályos támogatási szerződése itt érhető el.

Hírek >>


ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra