Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A tanügy-igazgatási szolgáltatást igénybe veheti bármely Zala és Vas megyében működő nevelési-oktatási intézmény vezetője, vagy pedagógusa.

Tanügy-igazgatási szaktanácsadás keretében (személyes és írásos megkeresés) szakmai segítségnyújtás a jogszabályi változásokban való eligazodásban, az új törvényi szabályozás elvárásainak közvetítésében:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (2) bekezdés d) pontja és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet 6.§. – a szerint meghatározott tanügy-igazgatási szolgáltatás során az alábbi feladatokat végezzük:

6. § Az Nkt. 19. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tanügy-igazgatási szolgáltatás eszközei és módszerei:

a) közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,

b) a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,

c) a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére – költségvetésének terhére és mértékéig – közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

Továbbá a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ e területen végzett feladata:

A köznevelési alapfeladatokkal, szakfeladatokkal, a köznevelés rendszerével, képzésekkel, oktatásszervezési problémákkal, óvodai és tanulói jogviszonyokkal és egyéb szakmai nehézségekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása az intézményvezetők és a pedagógusok részére.

A munkajogi szabályokkal, alkalmazási feltételekkel és a végzettségekhez kötődő szabályozással kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel a fenntartót vagy a kormányhivatalt keressék az intézményvezetők és pedagógusok.

Dr. Györe Kinga Éva gyore.kinga@oh.gov.hu
+36 96/613-479

 

Nyomtatás