Pedagógiai értékelés

A pedagógiai értékelés célja a pedagógusok pedagógiai értékelési, mérési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése, önfejlődésének támogatása. A köznevelési intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének fejlesztése, kialakítása, a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott megtervezése, a mérési eredmények hasznosítása. Igényfelmérés alapján két megyében koordinálni pedagógiai értékeléssel kapcsolatos szakmai szolgáltatást. A pedagógiai értékelés feladatait a szaktanácsadó valósítja meg a kidolgozott szaktanácsadói protokoll alapján.

Kiemelt területek:

Pedagógusoknak – mérési eredmények értelmezése, értékelési kultúra elsajátítása, teszt, feladatlap-készítés módszertana

Intézményeknek – intézményi mérés-értékelési rendszer kialakítása, intézkedési, fejlesztési tervek segítése

Mérés-értékelési eszközök, módszerek felhasználása kiemelten – HH-s tanulók oktatásában, lemorzsolódással fenyegetett tanulók esetén

Az elmúlt időszakban megvalósított szaktanácsadó által végzett tevékenység:

Célunk a pedagógusok, intézmények minél szélesebb körű tájékoztatása volt a pedagógiai értékelés területen.

Az igényfelmérés adataiból érzékelhető az intézmények részéről a támogató és segítséget váró igény. Kiemelkedő az 5.1.2. az Intézmény belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás, illetve az OKM eredményeinek elemzését segítő szaktanácsadás, a FIT elemző szoftver használatának ismertetésére mutatkozó kérés.

Annak érdekében, hogy az igényeket minél nagyobb számban ki tudjuk elégíteni, műhelymunkákat, intézményi tájékoztatókat is szerveztünk az egyéni intézményi felkereséseken felül.

Tóth László szaktanácsadó tanulmányi versenyfeladatokat, javítókulcsokat készítő szaktanácsadó kollégáknak tartott nagy sikerű továbbképzést.

Országos Kompetencia Mérés mérési eredmények: http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/eredmenyek

Pekk Krisztina, Pekk.Krisztina@oh.gov.hu, +36/96/613-479

Jogszabályi háttér: 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet 10.§ (1)c), 12.§ (1)a), 13.§ (1)a), 14.§ (1)c), 15.§ (1)a).

Hasznos segédanyagok:

Tóth László: Mérés-értékelés. Oktatói segédlet

Nyomtatás