Pedagógiai értékelés

A pedagógiai értékelés célja a pedagógusok pedagógiai értékelési, mérési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése, önfejlődésének támogatása. A köznevelési intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének fejlesztése, kialakítása, a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott megtervezése, a mérési eredmények hasznosítása. Igényfelmérés alapján két megyében koordinálni pedagógiai értékeléssel kapcsolatos szakmai szolgáltatást. A pedagógiai értékelés feladatait a szaktanácsadó valósítja meg a kidolgozott szaktanácsadói protokoll alapján.

Kiemelt területek:

Pedagógusoknak – mérési eredmények értelmezése, értékelési kultúra elsajátítása, teszt, feladatlap-készítés módszertana

Intézményeknek – intézményi mérés-értékelési rendszer kialakítása, intézkedési, fejlesztési tervek segítése

Mérés-értékelési eszközök, módszerek felhasználása kiemelten – HH-s tanulók oktatásában, lemorzsolódással fenyegetett tanulók esetén

Az elmúlt időszakban megvalósított szaktanácsadó által végzett tevékenység:
Mérési-értékelési szaktanácsadó bevonása a pedagógusképzésbe. Ezen a képzésen a gyakorló pedagógusokat készítettük fel arra, hogy képesek legyenek elemezni az Országos kompetenciamérés eredményeit, és iskolájuk számára hasznosítani annak szolgáltatásait. A képzést 4 helyszínen és öt órában szerveztük meg.

Országos Kompetencia Mérés mérési eredmények: http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/eredmenyek

Gortka Ferencné pedagógiai referens, Gortka.Ferenc.Lajosne@oh.gov.hu

Jogszabályi háttér: 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet 10.§ (1)c), 12.§ (1)a), 13.§ (1)a), 14.§ (1)c), 15.§ (1)a).

Hasznos segédanyagok:

Tóth László: Mérés-értékelés. Oktatói segédlet

Nyomtatás